Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία η 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων για το έτος 2020 του Δήμου Αγράφων, αν και δεν έλειψαν οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Αναλυτικότερα, μετά την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση το σύνολο των εσόδων ανέρχονται στο ποσό των 14.266.331,48€, το σύνολο των εξόδων ανέρχεται στο ποσό των 14.152.243,91€, ενώ το ποσό του αποθεματικού ανέρχεται στα 114.087,57€. Την εναντίωσή τους ως προς το σκέλος των εσόδων εξέφρασαν οι κ. Κίτσιος Γεώργιος και Μάκκας Απόστολος ψηφίζοντας κατά. Αιτιολόγησαν την ψήφο τους αυτή καθώς ανέφεραν ότι γίνεται αναμόρφωση με την παρατήρηση «προσαρμογή στα απολογιστικά στοιχεία του 2019» κάτι το οποίο γίνεται μόνο στα «Εισπρακτέα Υπόλοιπα από Βεβαιωθέντα Έσοδα κατά τα Παρελθόντα έτη» και στο «Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης». Αναφέρεται επιπλέον πίστωση 91.447,19 ευρώ ως συμπληρωματική κατανομή ΚΑΠ έτους 2019, ενώ στα «Τακτικά Έσοδα βοσκής» αναφέρεται αρνητική πίστωση -1.578,69 €. Επίσης, οι ίδιοι θεωρούν ότι η πίστωση των 6.200 ευρώ αναφέρεται ως ενίσχυση και τελικό ποσό προϋπολογισμού 12.400 ευρώ, ενώ στον απολογιστικό πίνακα των δαπανών 31 Δεκεμβρίου 2019 φαίνεται ότι έγινε εξόφληση του ποσού και η οφειλή ανέρχεται στο αρχικό ποσό των 6.200 ευρώ. Σημαντικό επίσης θεωρούν ότι δεν εμφανίζονται οι οφειλές στις σχολικές επιτροπές από τις κατανομές έτους 2019 που θα πρέπει να αποδοθούν εντός του έτους 2020.