Εκ νέου προς ψήφιση τίθεται το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αγράφων, ώστε να προχωρήσει και η έγκριση του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022 που έχει καθυστερήσει πάρα πολύ λόγω των συνεχών ενστάσεων από την αντιπολίτευση.

Ειδικότερα, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ανέφερε πως αναπέμπει τον Προϋπολογισμό έτους 2022 προκειμένου ο Δήμος Αγράφων να λάβει εκ νέου απόφαση για το Τεχνικό του Πρόγραμμα, διότι η προηγούμενη πράξη ακυρώθηκε λόγω των προσφυγών της Χρυσούλας Σουλιώτη και του Μπαμπαλή Θεόδωρου.

Το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αγράφων, για το έτος 2022, συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγράφων και με βάση τον πραγματικό τεχνικό, οικονομικό και χρονικό προγραμματισμό. Μετά την επεξεργασία όλων των στοιχείων και την ιεράρχηση αναγκών τόσο από το Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους του Δήμου Αγράφων, έγινε η κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος, το οποίο μαζί με τον προϋπολογισμό θα αποτελέσει το βασικότερο εργαλείο για την εύρυθμη λειτουργία και την ανάπτυξη του Δήμου, αλλά και των οικονομικών δεσμεύσεων για τον προγραμματισμό του 2022. Σε αυτό περιλαμβάνονται τα γενικά έργα (συνεχιζόμενα και νέα) ποσού 11.132.525,38 €, οι μελέτες του Δήμου Αγράφων ποσού 317.427,00 €, τα συνεχιζόμενα έργα (παλιά ΣΑΤΑ) ποσού 1.199.871,21€, νέα έργα του Δήμου Αγράφων (ΣΑΤΑ 2022) 1.312.400,00 €, ενώ το γενικό σύνολο των έργων ανέρχεται στο ποσό των 13.962.223,59 €.

Η εναλλακτική πρόταση Σουλιώτη και Μπαμπαλή

Τη δική τους πρόταση κατέθεσαν για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αγράφων οι εκπρόσωποι των δύο παρατάξεων της Αντιπολίτευσης. Η τροποποίηση αφορά: α) Την αφαίρεση των παρακάτω πέντε(5) έργων ύψους 600.000,00€ από ιδίους πόρους  1. «Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών Δήμου Αγράφων έτους 2022» ποσό 200.00,00€ 2. «Τσιμεντόστρωση δημοτικών και αγροτικών οδών Δήμου Αγράφων„ ποσό 120.000,00. 3. «Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δήμου Αγράφων» ποσό 150.000,00€ 4. «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αγράφων», ποσό 30.000,00€ και 5. «Πλακοστρώσεις δημοτικών οδών Δήμου Αγράφων», ποσό 100.00,00€ Τα παραπάνω ποσά προτείνουν να κατανεμηθούν αναλογικά σε κάθε τοπική κοινότητα. Ανέφεραν μάλιστα τα εξής για το θέμα: «Προτείνουμε την ενοποίηση έργων ώστε να γίνονται δημοπρασίες οι οποίες όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη, επιφέρουν μεγάλα ποσοστά έκπτωσης ως προς όφελος του δήμου και των δημοτών».