Στον καθορισμό των προϋποθέσεων προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγράφων σχετικά με την παροχή βραβείων σε μαθητές του Δήμου. Ειδικότερα, αποφασίστηκε η παροχή βραβείων πάσης φύσεως σε αριστούχους δημότες μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές. ο Δήμος Αγράφων θα βραβεύει κάθε χρόνο τους μαθητές των Λυκείων του Δήμου που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην  Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Α.Ε.Ι.) με χρηματικό βραβείο ποσού 500 € για κάθε μαθητή. Οι μαθητές που θα βραβεύονται θα καθορίζονται μετά τις σχετικές βεβαιώσεις που θα προσκομίζονται στον Δήμο Αγράφων από τους Διευθυντές των Λυκείων του Δήμου, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τους μαθητές που εισάγονται σε Α.Ε.Ι.Η ανωτέρω απόφαση ισχύει για τους μαθητές που αποφοίτησαν από τα Λύκεια του Δήμου Αγράφων και εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το 2019 (σχολικό έτος 2018-2019) και εφεξής. Η δαπάνη για την εκτέλεση της συγκεκριμένης απόφασης θα γίνει σε βάρους προϋπολογισμού του Δήμου Αγράφων