Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Αγράφων, ενημερώνει το κοινό ότι έχει ξεκινήσει από 1 Ιουνίου και θα διαρκέσει μέχρι 26 Ιουνίου 2020, η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στα Προγράμματα ΟΓΑ/ΛΑΕ της Αγροτικής Εστίας, για το έτος 2020. Τα προγράμματα ΛΑΕ έτους 2020 περιλαμβάνουν :

1. Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για διακοπές διάρκειας μέχρι έξι (6) ημερών – 5 διανυκτερεύσεις .

2. Πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού μόνο για συνταξιούχους , οι οποίοι ταυτόχρονα με τις μέχρι έξι (6) ημέρες διακοπές ( 5 διανυκτερεύσεις μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και 5 απλές λούσεις σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων της χώρας .

3. Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών , δικαιούχους του ΛΑΕ . τα οποία μπορούν να φιλοξενηθούν σε παιδικές κατασκηνώσεις μέχρι και δεκαέξι (16) ημέρες (15 διανυκτερεύσεις ) .

4. Εκδρομικό πρόγραμμα με τετραήμερες εκδρομές ( 3 διανυκτερεύσεις ).

5. Πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων .

6. Παροχή δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου.,

7. Προγράμματα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες μητέρες και πολύτεκνες μητέρες συνταξιούχους ή ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) .

Τα προγράμματα εφαρμόζονται σε όλους τους νομούς της χώρας και για την συμμετοχή σε αυτά απαιτείται :

1. Για τα προγράμματα κοινωνικού – ιαματικού τουρισμού , εκδρομικό πρόγραμμα , δωρεάν παροχής βιβλίων και δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης από τους δικαιούχους στα ΚΕΠ όλης της χώρας από 01/06/2020 έως και 26/06/2020 .

2. Για το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης από τους δικαιούχους γίνεται απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/

Για την υποβολή της αίτησης ( εξαιρούμενου του παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος ) ο δικαιούχος προσέρχεται σε οποιοδήποτε ΚΕΠ προσκομίζοντας :

1. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του , καθώς και των προστατευόμενων μελών του ( π.χ. βιβλιάριο υγείας , βεβαίωση ΑΜΚΑ κ.λ.π.) ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου ΕΦΚΑ (ΟΓΑ).

2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας .

3. Στην περίπτωση συνταξιούχων του ΕΦΚΑ ( ΟΓΑ) , που πάσχουν από νοητική αναπηρία , σύνδρομο Down , εγκεφαλική παράλυση , απαιτείται επιπλέον αντίγραφο της γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ή της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής .

Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του ιδίου, στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο , πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί εξουσιοδότηση , η οποία φέρει το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου θεωρημένη από οποιαδήποτε δημόσια αρχή συνοδευόμενη από το αντίστοιχο δικαιολογητικό από τα προαναφερόμενα .

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα καταστήματα Κ.Ε.Π.

1. ΚΕΠ ΑΓΡΑΦΩΝ

Επικοινωνία: Τηλ.: 22373 50900, Fax: 22373 50907

Ε-mail: d.agrafon@kep.gov.gr

2. ΚΕΠ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ

Επικοινωνία: Τηλ.: 22373 50814, Fax: 22373 50823

Ε-mail: dpeslis@yahoo.gr

3. ΚΕΠ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Επικοινωνία: Τηλ.: 22373 51201, Fax: 22373 51210

Ε-mail: d.aspropotamou@kep.gov.gr

4. ΚΕΠ ΒΙΝΙΑΝΗΣ

Επικοινωνία: Τηλ.: 22373 51317, Fax: 22373 51313

Ε-mail: d.vinianis@kep.gov.gr

5. ΚΕΠ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ

Επικοινωνία: Τηλ.: 22373 51100/125, Fax: 22373 51128

Ε-mail: d.fragkistas@kep.gov.gr