Την κατεπείγουσα ανάθεση της υπηρεσίας «Συγκοινωνία Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καρπενησίου για το χρονικό διάστημα από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021»,αποφάσισε ο Δήμαρχος Καρπενησίου Νίκος Σουλιώτης.

Όπως περιγράφεται  στην  μελέτη  Τμήματος  Μηχανολογικού εξοπλισμού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου, η ανάθεση προϋπολογισμού 8.282,94€ με ΦΠΑ, γίνεται στο «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Α.Ε.» που εδρεύει  στο Καρπενήσι, το οποίο προσέφερε έκπτωση 1%.

Η ανάθεση αφορά κατεπείγουσα ανάγκη λόγω της λήξης της υπάρχουσας σύμβασης και του γεγονότος ότι η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 11 Μαΐου 2021 για την ανάδειξη νέου αναδόχου, βρίσκεται σε εξέλιξη (στάδιο ενστάσεων) και προβλέπεται να διαρκέσει αρκετό χρονικό διάστημα, καθώς και γιατί κρίνεται απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των μονίμων δημοτών και ετεροδημοτών που τους θερινούς μήνες επισκέπτονται τον Δήμο.

Το χρονικό διάστημα της σύμβασης θα είναι από 1 Σεπτεμβρίου 2021 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021. Αν κατά το ανωτέρω διάστημα ανακηρυχθεί ανάδοχος από τον σε εξέλιξη διαγωνισμό η υπάρχουσα σύμβαση διακόπτεται αυτοδίκαια. Το ποσό της πίστωσης που απαιτείται για την πληρωμή της υπηρεσίας θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021.