Ημερίδα για το Φυσικό Περιβάλλον με τίτλο: «Δασικές Πυρκαγιές: Προστασία και Ασφάλεια, Πρόληψη και αντιμετώπιση. Ο ρόλος των Ο.Τ.Α., Εθελοντισμός» διοργανώνουν ο Σύλλογος Γυναικών της Δ.Ε. Φουρνάς σε συνεργασία με το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Δήμο Καρπενησίου.

Η Ημερίδα πρόκειται να πραγματοποιηθεί ύστερα από έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής Καρπενησίου  στο πλαίσιο ενημέρωσης και προστασίας του φυσικού μας πλούτου. Στην Ημερίδα θα συμμετέχουν φοιτητές του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της πόλης μας, μαθητές και εκπαιδευτικοί των Σχολικών Μονάδων της Δ.Ε. Φουρνάς, οι Υπηρεσίες της περιοχής, Δασικοί Συνεταιρισμοί και κάτοικοι.

Στόχος είναι να προβληθούν οι δυνατότητες που παρέχουν τα δάση μας για την περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου μας, να δημιουργηθούν εθελοντικές ομάδες και να κινητοποιηθούν άμεσα οι πολίτες. Η παραπάνω εκδήλωση θα συμβάλει στην ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του Δήμου.