Με κείμενό της η ΔΕΕΠ (Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας) Ευρυτανίας της ΝΔ επισημαίνει ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων εξαιτίας των κρίσεων των τελευταίων ετών, στήριξε αποφασιστικά τον αγροτικό τομέα. Παράλληλα με την κρατική στήριξη, νέοι κοινοτικοίπόροι εξασφαλίστηκαν από τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), τη νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας – Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ), που έχουν εγκριθεί για την περίοδο 2021 – 2027, καθώς και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως αναφέρει, ενώ οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης εκτείνονται σε όλο το φάσμα, από τη βελτίωση του Θεσμικού Πλαισίου, την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, τις οικονομικές ενισχύσεις, την ενδυνάμωση της επενδυτικής κουλτούραςμέχρι και την εκπαιδευτική πολιτική.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, το κείμενο της ΔΕΕΠ, οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης της Ν.Δ. είναι οι εξής επιγραμματικά: 

 • «Ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου στον Πρωτογενή Τομέα & Θεσμικές Μεταρρυθμίσεις
 • Ψηφιακές Υπηρεσίες στον τομέα της Γεωργίας 
 • Οικονομικές Ενισχύσεις – Αποζημιώσεις- Φορολογικές παρεμβάσεις 
 • Εκπαιδευτική Πολιτική 
 • Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και ΚΑλΠ-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας – Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ)
 • Επενδυτικά σχήματα στον Πρωτογενή Τομέα
 • Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
 • Μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης περιλαμβάνει έργα:

 • 230 εκατ. ευρώ για τα Σχέδια Βελτίωσης,
 • 150 εκατ. ευρώ για την Απονιτροποίηση των εδαφών,
 • 90 εκατ. ευρώ για τη Δάσωση Γεωργικών Γαιών,
 • 80 εκατ. ευρώ για τους Γεωργικούς Συμβούλους,
 • 25 εκατ. ευρώ για την Ευζωία Ζώων,
 • 41 εκατ. ευρώ για την Ενίσχυση της Ποιότητας στην παραγωγή,
 • 260 εκατ. ευρώ για Εξισωτική Αποζημίωση,
 • 114 εκατ. ευρώ για Αγροτική Οδοποιία,
 • 40 εκατ. ευρώ μικρά αρδευτικά».