Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός 54.043,83 €

Ποιοι δικαιώνονται

Ενστάσεις κατέθεσαν δύο από τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού με θέμα «Εκτέλεση της συγκοινωνίας στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Αγράφων», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 54.043,83 €, καθώς οι προσφορές τους δεν είχαν ανοιχτεί κατά την αρχική διαδικασία αποσφράγισης που πραγματοποιήθηκε την 26η Οκτωβρίου 2020, επειδή δεν είχε καταστεί σαφές το γεγονός αν οι προσφορές οι οποίες αφορούσαν μέρος των δρομολογίων και όχι το σύνολο αυτών, γινόταν αποδεκτές. Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν από τον κ. Παναγιώτη Μαλανδρίνο και τον κ. Νικόλαο Γαλάνη έγιναν δεκτές από την Επιτροπή. Μετά από τον έλεγχο όλων των δικαιολογητικών και τις προσφερόμενες τιμές με Φ.Π.Α (13%) των υποψηφίων αναδόχων η Επιτροπή αποφάσισε την ανάδειξη του κ. Παναγιώτη Μαλανδρίνου ως προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας «Εκτέλεση της συγκοινωνίας στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Αγράφων» για το δρομολόγιο 1, δηλαδή για τη διαδρομή “Ραπτόπουλο –Κέδρα & αντίστροφα” με ποσό 8.859,20 €, τον Νικόλαο Γαλάνη της προαναφερθείσης υπηρεσίας για το δρομολόγιο “3”  δηλαδή για τη διαδρομή “Καρπενήσι -Βίνιανη -Δάφνη -Μαυρομάτα & αντίστροφα” με ποσό 5.433,85€ και του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Νομού Ευρυτανίας Α.Ε. ως προσωρινού αναδόχου για ταυπόλοιπα δρομολόγια “2, 4, 5, 6” με ποσό 34.521,95 €.