Προγραμματική σύμβαση του Δήμου με το Υπουργείο Περιβάλλοντος

Τη σύναψη Προγραμματικής σύμβασης αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπενησίου με το Υπουργείο Περιβάλλοντος στο πλαίσιο της Πράξης: «Δημιουργία Εθνικού Δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας στο Δήμο Καρπενησίου».

Αναλυτικότερα, προκειμένου ο Δήμος Καρπενησίου να υλοποιήσει την πράξη με τίτλο «Δημιουργία Εθνικού Δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας στο Δήμο Καρπενησίου» για να έχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, πρέπει να ζητηθεί η συνδρομή – υποστήριξη της Δ/νσης Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εφόσον ο Δήμος λάβει τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου θα υποβληθεί προς έγκριση από το Δ.Σ. το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης. Για το σκοπό αυτό κρίνεται αναγκαία η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Να θυμίσουμε ότι το έργο θα εντοπίσει, θα χαρτογραφήσει και θα αναδείξει διαδρομές κατάλληλες για πεζοπορία και ποδηλασία λαμβάνοντας υπόψη το ήδη υπάρχον δίκτυο μονοπατιών και διαδρομών. Νέες και υπάρχουσες διαδρομές και μονοπάτια θα συνδεθούν για να σχηματίσουν ένα ενοποιημένο Εθνικό Δίκτυο. Επιπλέον, οι χώροι ενδιάμεσης στάσης (χώροι αναψυχής) θα κατασκευαστούν με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά.