Έγκριση έλαβε ο κανονισμός λειτουργίας της δημοτικής στεγασμένης αγοράς Καρπενησίου από το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου. Αναλυτικότερα, ο κανονισμός αναφέρεται α) στον καθορισμό των όρων, των προϋποθέσεων και τη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν την οργάνωση, λειτουργία, υγιεινή και τάξη στο χώρο της, β) τη δραστηριοποίηση των δικαιούχων οικονομικών και παραγωγικών δυνάμεων μέσω της διαδικασίας εκμίσθωσης των θέσεων της αγοράς, γ) τη εξασφάλιση της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του καταναλωτή που μπορεί να επηρεάσει την αγοραστική του απόφαση, την ορθότητα της συναλλαγής και να διασφαλίσει τα συμφέροντα του και δ) την προαγωγή του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των ενδιαφερομένων πωλητών.

Οι παραγωγοί και οι ώρες μεταφοράς εμπορευμάτων

Η δημοτική αγορά είναι η στεγασμένη και οργανωμένη αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται παραγωγοί πρωτογενών και μεταποιημένων προϊόντων οικοτεχνίας, επαγγελματίες πωλητές, αγροτικοί συνεταιρισμοί, γυναικείοι συνεταιρισμοί, αγροτικές εταιρικές συμπράξεις, αναγκαστικοί συνεταιρισμοί και οι ενώσεις αυτών, ομάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών. Φορέας λειτουργίας είναι ο φορέας που είναι αρμόδιος για την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Η προσέλευση των πωλητών στους χώρους της στεγασμένης Δημοτικής Αγοράς προκειμένου να μεταφέρουν πάγκους, εργαλεία και τα εμπορεύματά τους επιτρέπεται : α) τη θερινή περίοδο, 1η Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, κάθε Παρασκευή από 19:00 μ.μ. έως 22:00 μ.μ. και β) τη χειμερινή περίοδο, 1η Οκτωβρίου μέχρι 30 Απριλίου, κάθε Παρασκευή από 18:00 μ.μ. έως 22:00 μ.μ. Η είσοδος θα παραμένει κλειστή από τις 23:00 μ.μ. την Παρασκευή και μέχρι τις 06:00 π.μ. της επόμενης ημέρας για τη θερινή περίοδο. Αντίστοιχα για τη χειμερινή περίοδο θα παραμένει κλειστή μέχρι τις 6:30 π.μ. της επόμενης ημέρας και δε θα επιτρέπεται η είσοδος. Οι πωλητές μετά την τοποθέτηση των πάγκων τους θα πρέπει να παρκάρουν υποχρεωτικά τα οχήματά τους σε χώρους στάθμευσης όπου δε θα εμποδίζεται η κυκλοφορία των λοιπών οχημάτων.

Ώρες λειτουργίες δημοτικής αγοράς και η χρήση μάσκας

Οι ώρες λειτουργίας της δημοτικής αγοράς καθορίζονται ως εξής: α) τη θερινή περίοδο, από 6:00 π.μ. μέχρι 13:30 μ.μ. και β) τη χειμερινή περίοδο, από 6:30 π.μ. μέχρι 13:30 μ.μ. Η αποχώρηση των παραγωγών θα γίνεται μία ώρα το πολύ αργότερα από την ώρα λήξης της αγοράς όπου θα απομακρύνονται οι πάγκοι και θα ελευθερώνεται ο χώρος. Απαγορεύεται αυστηρά η καταστρατήγηση και η μη εφαρμογή του ωραρίου λειτουργίας. Η δημοτική αγορά λειτουργεί κάθε Σάββατο. Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας της συμπίπτει με ημέρα αργίαςή εορτής (Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Πάσχα, την τοπική εορτή του Αγίου Νικολάου του Καρπενησιώτη) θα μεταφέρεται με σχετική απόφαση του Δημάρχου την προηγούμενη ημέρα.Αν και η ημέρα αυτή είναι αργία θα μεταφέρεται την επομένη εργάσιμη της καθορισμένης ημέρας λειτουργίας της. Υποχρεωτική θα είναι η χρήση προστατευτικής μάσκας για την είσοδο των καταναλωτών στη Στεγασμένη Δημοτική (Λαϊκή)Αγορά Καρπενησίου από το Σάββατο 1 Αυγούστου 2020. Μένουμε ασφαλείς τηρώντας όλες τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τον COVID – 19.

Τα προϊόντα

Τα προϊόντα που μπορούν να διαθέτουν οι επαγγελματίες πωλητές είναι: Πρωτογενή διατροφικά προϊόντα γης. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα νωπά οπωροκηπευτικά, αυγά, ελιές, μέλι και βιολογικά νωπά προϊόντα, βιολογικά μεταποιημένα και τυποποιημένα αγροτικά προϊόντα της υποκατηγορίας. Επίσης θα πωλούνται νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, υδατοκαλλιέργειας, μεταποιημένα διατροφικά προϊόντα, όπως τυροκομικά, αλλαντικά, ξηροί καρποί, όσπρια, ρύζι, ζαχαρώδη προϊόντα που διατηρούνται εκτός ψυγείου και είδη κηπουρικής: καλλωπιστικά φυτά, χώμα, πολλαπλασιαστικό υλικό.

Η κατανομή των θέσεων

Η κατανομή – τοποθέτηση των πωλητών σε θέσεις της δημοτικής αγοράς πραγματοποιείται με τη διενέργεια πλειοδοτικής, φανερής, προφορικής δημοπρασίας έναντι μισθώματος σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκμίσθωσης ακινήτων των Δήμων και κοινοτήτων, όπως ισχύουν κάθε φορά. Ο πωλητής στον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια πωλητή υπαίθριου εμπορίου, υποβάλλει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα στο Δήμο Καρπενησίου ή στο δήμο της μόνιμης κατοικίας του, για τη δραστηριοποίησή του στη δημοτική αγορά Καρπενησίου. Στην τελευταία περίπτωση ο δήμος μόνιμης κατοικίας του πωλητή υποχρεούται να διαβιβάσει την αίτηση στο Δήμο Καρπενησίου. Επιτρέπεται η εκμίσθωση και η συνένωση δύο ή περισσοτέρων θέσεων σε έναν ενιαίο χώρο εφόσον για τους χώρους αυτούς δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από άλλον πωλητή της αγορά. Οι πωλητές είναι απαραίτητο νατηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους, καθώς και των κοινόχρηστων χώρων της αγοράς (τουαλέτες κ.λ.π.), αλλά και να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά.

Αρμόδια όργανα ελέγχου

Ο Δήμος φροντίζει για την προσβασιμότητα, ασφάλεια των πωλητών και των διερχόμενων καταναλωτών, την τήρηση των κανόνων που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της, την καθαριότητα του χώρου, την ευπρέπεια του και την τήρηση των κανόνων υγιεινής, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της λειτουργίας της, του εσωτερικού χώρου καθώς και του εξωτερικού περιβάλλοντος χώρου της Δημοτικής αγοράς Καρπενησίου. Ως αρμόδια όργανα που είναι επιφορτισμένα με τον έλεγχο, την επίβλεψη και την εν γένει εύρυθμη λειτουργία της δημοτικής αγοράς ορίζονται η δημοτική επιτροπή ελέγχου λειτουργίας δημοτικής αγοράς, οι δ/νσεις Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας – Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Καρπενησίου και η Ελληνική Αστυνομία.