Πόσες θέσεις προβλέπονται για το Δήμο Καρπενησίου

Όλα όσα αναφέρει ο Δήμαρχος Καρπενησίου Νίκος Σουλιώτης

Με πυρετώδεις ρυθμούς προχωρά η έκδοση του ΦΕΚ σχετικά με τις 1.264 προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία μέσω ΑΣΕΠ, οι οποίες αναμένεται να καλύψουν σημαντικές ανάγκες των Δήμων, ενώ θα συμβάλλουν παράλληλα και στο έργο της αστυνομίας. Ήδη οι Δήμοι όλης της χώρας έχουν κληθεί να υποβάλουν τα αιτήματά τους στην πλατφόρμα του υπουργείου Εσωτερικών για τις μόνιμες θέσεις που επιθυμούν να καλύψουν για τη Δημοτική Αστυνομία. Στο ΦΕΚ καθορίζεται η διαδικασία προσλήψεων, αλλά και εν γένει η λειτουργία και οι αρμοδιότητες του θεσμού που επαναφέρει το υπουργείο Εσωτερικών. Σημειώνεται ότι μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου το υπουργείο Εσωτερικών θα κινήσει τις διαδικασίες για τις 1.264 προσλήψεις δημοτικών αστυνομικών μέσω ΑΣΕΠ.

Τα κριτήρια και η διαδικασία

Η διαδικασία επιλογής θα γίνει εξ’ ολοκλήρου από το ΑΣΕΠ. Στη προκήρυξη θα συμμετέχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ και απόφοιτοι οποιουδήποτε τύπου Λυκείου, καθώς γίνονται δεκτοί, όλοι οι τίτλοι σπουδών. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους, για τους κλάδους ΠΕ και ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας και το 35ο έτος, για τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής αστυνομίας 28ο και να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,63 οι γυναίκες και 1,70 οι άνδρες. Η μοριοδότηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τον βαθμό τίτλου σπουδών, την εντοπιότητα, τη γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας (εκτός εκείνης που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση) και την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του τέκνου πολυτέκνου. Οι υποψήφιοι που κρίνονται κατάλληλοι υγειονομικά υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν: Δρόμο 100 μ. σε χρόνο δεκαέξι δευτερολέπτων [16΄΄ (μία προσπάθεια)]. Δρόμο 1.000μ. σε χρόνο τεσσάρων λεπτών και είκοσι δευτερολέπτων [4 και 20΄΄(μία προσπάθεια)]. γ) Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον ενός μέτρου [1.00 μ. (τρεις προσπάθειες)]. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον τριών μέτρων και εξήντα εκατοστών [3,60 μ. (τρεις προσπάθειες)].Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον τεσσερισήμισι μέτρων (4,50 μ.), ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι). Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στις αθλητικές δοκιμασίες της παρ. 3 υποβάλλονται σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και συνέντευξη, ώστε να ερευνηθούν ιδίως η κρίση, η αντίληψη, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, ο βαθμός ετοιμότητας, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, και η δομή της προσωπικότητας. Η συνέντευξη διενεργείται μετά το πέρας των ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, οπότε και συντάσσεται αυτοτελές πρακτικό εξατομικευμένης κρίσης για κάθε υποψήφιο στο οποίο αναφέρεται η τελική κρίση, με ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.

Οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας

Με το νομοσχέδιο, διευρύνονται οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας και διακρίνονται σε τρεις επιμέρους κατηγορίες, ανάλογα με τον πληθυσμό του κάθε Δήμου και τον αριθμό του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας.Οι αρμοδιότητες με τις οποίες θα επιφορτίζεται η Δημοτική Αστυνομία είναι οι εξής: Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται απλές αρμοδιότητες όπως ο έλεγχος της παράνομης στάθμευσης, η απομάκρυνση εγκαταλειμμένων οχημάτων, η επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε καταστήματα ή επιχειρήσεις, η επίδοση εγγράφων κ.λπ. Η δεύτερη κατηγορία αφορά την τήρηση των διατάξεων για την υπαίθρια διαφήμιση, τα ζώα συντροφιάς και το υπαίθριο εμπόριο. Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει αρμοδιότητες, όπως ο έλεγχος νομιμότητας στην αδειοδότηση καταστημάτων, η ηχορύπανση, η κοινή ησυχία και η λειτουργία μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το ωράριο λειτουργίας καταστημάτων, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, εποχικών υπαίθριων αγορών και λοιπών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και η τήρηση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας. Οι διευρυμένες αρμοδιότητες, οι οποίες όπως γίνεται κατανοητό σχετίζονται με ζητήματα που αφορούν τις πόλεις και όχι βαριά εγκληματικότητα, εφαρμόζονται σε συνάρτηση με την πληθυσμιακή δυναμική κάθε δήμου, δεδομένου ότι όλες οι πόλεις δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες και απαιτήσεις. Έτσι, λοιπόν, Δήμοι με πληθυσμό έως 3.500 κατοίκους εφαρμόζουν τις αρμοδιότητες της πρώτης κατηγορίας, Δήμοι με πληθυσμό από 3.501 έως 100.000 κατοίκους εφαρμόζουν την πρώτη και τη δεύτερη κατηγορία αρμοδιοτήτων και Δήμοι με πληθυσμό από 100.000 κατοίκους και πάνω, εφαρμόζουν και τις τρεις κατηγορίες. Ωστόσο, παρέχεται η ευελιξία κάθε Δήμος να επιλέξει τις αρμοδιότητες που θα ανατεθούν στην δημοτική αστυνομία, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Για όσους Δήμους δεν έχουν συστήσει υπηρεσία δημοτικής αστυνομίας, δίνεται η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας για τον σκοπό αυτό με όμορους Δήμους.

4 οι θέσεις στο Καρπενήσι – Δήλωση Νίκου Σουλιώτη

Αναφορικά με το Καρπενήσι στο ψηφιακό οργανόγραμμα του Δήμου Καρπενησίου αποτυπώνονται τέσσερεις (4) κενές οργανικές θέσεις κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας και συγκεκριμένα: δύο (2) μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου/Δικαστικοί Λειτουργοί/ Δημόσιοι Υπάλληλοι ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ένας (1) μόνιμος υπάλληλος του Δημοσίου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ένας (1) μόνιμος υπάλληλος του Δημοσίου ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίες αναμένονται να εγκριθούν άμεσα. Ο Δήμος Καρπενησίου αιτείται η πρόσληψη του αιτούμενου προσωπικού να λάβει χώρα το Β’ εξάμηνο του 2023.

Οι ανωτέρω προτεινόμενες προσλήψεις κρίνονται αναγκαίες δεδομένου του γεγονότος ότι ο Δήμος Καρπενησίου αποτελεί Δήμο έδρας πρωτεύουσας Νομού, στον οποίο αφενός μεν δραστηριοποιούνται επαγγελματίες στον χώρο τις εστίασης και της φιλοξενίας και ως απόρροια της αυξημένης τουριστικής κίνησης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, είναι εξαιρετικά αναγκαία η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού, το οποίο και θα προβαίνει σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανονιστικών Αποφάσεων του Δήμου, αφετέρου θα ελέγχει την τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και των λοιπών θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας. Η απόφαση αυτή λήφθηκε ύστερα από βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπενησίου, βεβαιώνοντας ότι θα εγγραφούν σχετικές πιστώσεις με αναμόρφωση στον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 του Δήμου, ο οποίος εγκρίθηκε με την Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας τεσσάρων (4) θέσεων τακτικού προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας (ΠΕ, ΤΕ και δύο ΔΕ) για το Β’ εξάμηνο του οικονομικού έτους 2023 στους κωδικούς: «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνεται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» ποσού 27.000,00 ευρώ και «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» ποσού 6.000,00 ευρώ.

Η δήλωση του Δημάρχου Καρπενησίου Νίκου Σουλιώτη

«Αναμένονται να εγκριθούν αυτές οι θέσεις που προτείναμε γιατί έχουν προγραμματιστεί 5.000 προσλήψεις αλλά από αυτές προκηρύχθηκαν οι 1.264 θέσεις. Εμείς διεκδικούμε την επαναλειτουργία και τη στελέχωση του Οργανισμού της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία θα διευκολύνει σε πολλούς τομείς το Δήμο. Θα συμβάλλει στο κομμάτι της φύλαξης των κοινόχρηστων χώρων, καθώς και στη ρύθμιση της κυκλοφορίας σε ώρες αιχμής, αλλά και σε πολλά άλλα σημαντικά θέματα».