Σε εργασίες δήλωσης προχωρά ο Δήμος Αγράφων στο Κτηματολόγιο διαχωρίζοντας όμως πρώτα τα γεωτεμάχια ιδιοκτησίας του και κατηγοριοποιώντας τα  βάσει των ισχυόντων κανονισμών. Η υποστήριξη των εργασιών αυτών επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί από πάροχο Υπηρεσιών Τοπογραφικής – Κτηματογραφικής  Υποστήριξης με σχετική εμπειρία, επειδή ο Δήμος Αγράφων δε διαθέτει κατάλληλο προσωπικό που θα μπορούσε να εκτελέσει τις συγκεκριμένες εργασίες. Οι απαραίτητες εργασίες υποστήριξης θα πραγματοποιηθούν με υπόδειξη των ιδιοκτησιών από τους εξουσιοδοτημένους από το Δήμο μας προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων επί  κατάλληλου ψηφιακού υποβάθρου. Στη συνέχεια θα παραδοθούν στο Δήμο συμπληρωμένες κατάλληλα οι δηλώσεις Κτηματολογίου προκειμένου να υπογραφούν και να κατατεθούν στο αρμόδιο γραφείο Κτηματογράφησης.