Την Τρίτη 5 Απριλίου 2022 πραγματοποιήθηκε δια ζώσης η 13η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπενησίου.

Τρία (3) ήταν τα θέματα που απασχόλησαν τα μέλη της Επιτροπής. Αυτά αφορούσαν την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμό υπολόγου (αφορά δαπάνη ΔΕΔΔΗΕ), την έγκρισητου 1ουΑ.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Καρπενησίου και την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ.Σαρκίνης, Εσωχωριών και Βελωτών».