Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η 5ηκαι η 6ησυνεδρίαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Β/ βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγράφων. Οι συνεδριάσεις έγιναν δια ζώσης και κεκλεισμένων των θυρών, λαμβάνοντας οι σύμβουλοι όλα τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή διάδοσης του κορωναϊού. Τα θέματα για τα οποία κλήθηκαν να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις οι σύμβουλοι σχετικά με την 5η συνεδρίαση αφορούσαν την τροποποίηση της απόφασης περί συγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Β/ΒΑΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης Δήμου Αγράφων, την Αποδοχή χρηματοδότησης Γ΄ Δόση 2020 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και την έγκριση παροχής εξουσιοδοτήσεων στους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων. Όσον αφορά την 6η συνεδρίαση ένα ήταν το κύριο θέμα συζήτησης και αυτό αφορούσε την κατανομή της Γ΄δόσης 2020 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.