Τη Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, η 9η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων και η 15η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Αγράφων.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. οι σύμβουλοι κλήθηκαν να λάβουν αποφάσεις για θέματα που αφορούσαν την έγκριση της 6ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2021 και τη λήψη απόφασης σχετικά με την καταβολή της παροχής γάλακτος σε χρήμα σε δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Αγράφων για τη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020-Ιουνίου 2021. Αναφορικά με τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής οι σύμβουλοι έλαβαν αποφάσεις για έγκριση πρακτικών των διαγωνισμών των έργων «Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Σιβίστας Δ.Ε. Απεραντίων», «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Κέδρων Δ.Ε. Ασπροποτάμου», «Κατασκευή μεταλλικής γέφυρας στον οικισμό Σαμαρίου Τ.Κ. Επινιανών Δ.Ε. Αγράφων», «Βελτίωση αγροτικών οδών Δήμου Αγράφων», καθώς και για τις αιτήσεις Δημοτών που ζητούν διαγραφή βεβαιωθέντων τελών Ύδρευσης – Αποχέτευσης.