Την Τρίτη 10 Αυγούστου 2021 πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, η 13η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπενησίου. Δύο (2) ήταν τα θέματα, που απασχόλησαν τους συμβούλους και για τα οποία κλήθηκαν να λάβουν αποφάσεις. Το πρώτο αφορούσε την απόφαση επί της σύμφωνης γνώμης της επιτροπής αφορά ονομασία Πλατείας Κυρίλλου Καστανοφύλλη στην Κοινότητα  Καστανιάς και οδού στην Κοινότητα Καρπενησίου.

Να θυμίσουμε ότι ο Κύριλλος Καστανοφύλλης ήταν Ηγούμενος και αναμορφωτής της Ιεράς Μονής Προυσού, αλλά και ιδρυτής της Σχολής Ελληνικών Γραμμάτων της Ρούμελης. Αποτελεί μια σημαντική πνευματική προσωπικότητα, που υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της Ελληνικής Επανάστασης. Το δεύτερο θέμα συζήτησης αφορούσε την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2021. Οι σύμβουλοι ψήφισαν μέσω των προσωπικών τους email ή από το προσωπικό τους κινητό, διατυπώνοντας τη θετική ή αρνητική ψήφο τους.

Ολοκληρώθηκε η 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων έτους 2021 Δήμου Καρπενησίου

Ολοκληρώθηκε η 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2021 του Δήμου Καρπενησίου, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, αλλά και των υπολογισμών των εσόδων, των εξόδων και του αποθεματικού του. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό το σύνολο των εξόδων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 27.673.546,51€. Σε αυτό περιλαμβάνονται οι ενέργειες για την ενημέρωση και αντιμετώπιση του COVID-19, η συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, η προμήθεια ξυλείας για τη συντήρηση των κτιρίων του Δήμου, η προμήθεια κιγκλιδωμάτων -σχαρών και λοιπών μεταλλικών κατασκευών στην ΔΕ Προυσού και η προμήθεια λοιπού εξοπλισμού. Το σύνολο των εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 27.687.765,37€ ενώ το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των 6.718,86€.