Καταγγελία στην Εισαγγελία Λαμίας για ανάδοχο μεταφορέα από το Καρπενήσι

Στη φάση της διερεύνησης βρίσκεται αναφορά – καταγγελία ενώπιον της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών της Λαμίας, για προσωρινή σύμβαση μεταφορέα με έδρα το Καρπενήσι που εκτελεί προσωρινή σύμβαση με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για καθημερινό δρομολόγιο μεταφοράς μαθητών της διαδρομής Καρπενήσι – Λαμία. Η σχετική αναφορά- καταγγελία αναφέρει ότι ο προσωρινός ανάδοχος παραβιάζει αθέμιτα τους όρους της σύμβασης ανάθεσης και της διακήρυξης, εκτελώντας το σχετικό δρομολόγιο με μη κατάλληλο όχημα, λειτουργώντας εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος και του δημοσίου χρήματος, αφού σύμφωνα με την αναφορά ο ανάδοχος μη νόμιμα και καταχρηστικά αμείβεται στη βάση υπολογισμού άλλου χιλιομετρικού έργου που αφορά σε μεγάλα λεωφορεία. Η υπόθεση βρίσκεται πια στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης, η οποία θα αποφανθεί ως προς την βασιμότητα των ισχυρισμών του καταγγέλλοντος και θα εξακριβώσει τι ακριβώς έχει συμβεί με το όχημα με το οποίο ο προσωρινός ανάδοχος συμμετείχε στο διαγωνισμό.