Διπλή συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπενησίου. Συγκεκριμένα, στη συνεδρίαση αυτή συζητήθηκαν τα θέματα της 25ης και 26ης Τακτικής Συνεδρίασης  και λήφθηκαν οι σχετικές αποφάσεις.

Αναλυτικότερα, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2020 αλλά και το ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2020, ο οποίος υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, χωρίς ιδιαίτερες προστριβές από την αντιπολίτευση. Στη δεύτερη συνεδρίαση, μεταξύ άλλων συζητήθηκε το ψήφισμα για τη στήριξη του θεσμού των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019, το αίτημα Κέντρου Υγείας Δυτικής Φραγκίστας για παραχώρηση οικήματος προς χρήση περιφερειακού ιατρείου, ο καθορισμός ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και ωραρίου λειτουργίας μουσικής αυτών, ο καθορισμός αριθμού αδειών και θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η έγκριση Προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Καρπενησίου έτους 2020, ο ορισμός αναπληρωτή τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, ο ορισμός επιτροπής για απόσυρση οχημάτων από την κυκλοφορία – επιστροφή πινακίδων, η αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής από ΚΑΠ έτους 2019  για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών  (προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων), καθώς και ο ορισμός εκπροσώπων στο Δ.Σ του Συλλόγου Καρπενήσι Αδελφές Πόλεις. Όσον αφορά τα τεχνικά θέματα συζητήθηκαν οι εγκρίσεις των ανακεφαλαιωτικών έργων με θέμα: «Βελτίωση Ύδρευσης ΤΚ. Βουτύρου», «Βελτίωση – Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε Καρπενησίου» και «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Αγίου Νικολάου». Συζητήθηκε επίσης,η έγκριση των έργων με θέμα «Διαμόρφωση Παιδικής Χαράς στον πρώην ΚΤΕΛ», «Αντιπυρική προστασία ΤΚ. Ασπρόπυργου», «Βελτίωση Ύδρευσης στις ΤΚ. Βελωτών και Ασπρόπυργου», «Διευθέτηση ομβρίων στην ΤΚ Προυσού», «Αποκατάσταση βλαβών από υγρασία στο κτίριο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων», καθώς και ηχορήγηση παράτασης για τα έργα: «Αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων οικισμών Φουρνάς, Μεσοχωρίου, Πλατάνου και Κορίτσας», «Αναβάθμιση υποδομών γηπέδου Καρπενησίου», και «Αντιμετώπιση κατολισθητικού φαινομένου άνωθεν πάρκινγκ Τ.Κ. Προυσού». Επίσης, αποφασίστηκε η έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής παραλαβής για τα έργα «Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Στάβλων», «Ανάπλαση και Αναβάθμιση Υποδομών ΤΚ Αγίας Βλαχέρνας», «Βελτίωση υποδομών ΤΚ Φιδακίων, ΤΚ Σελλών και ΤΚ Στεφανίου», «Εσωτερική οδοποιϊα στις Τ.Κ. Μουζίλου, Ανιάδας και Συγκρέλου», «Αποκατάσταση βατότητας τμήματος δημοτικής οδού Τ.Κ. Κρικέλου»,  καθώς και η σύσταση επιτροπών για τα έργα «Κατασκευή έργων υποδομής στην ΤΚ Αγίου Νικολάου», «Διευθέτηση ομβρίων και αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στις Τ.Κ. του Δήμου Καρπενησίου», «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Αγίας Τριάδας» και «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Στενώματος».