Μια γενναιόδωρη δωρεά πραγματοποίησε το ίδρυμα ‘’Σταύρος Νιάρχος’’ στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων που έχουν πληγεί από τις οικονομικές συνέπειες του νέου κορωνοϊού COVID-19, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε βασικά  επισιτιστικά αγαθά μέσω των Κοινωνικών Παντοπωλείων των Δήμων της Ελλάδας, υπό τον συντονισμό της Κ.Ε.Δ.Ε. Το ποσό που ενέκρινε το ίδρυμα ανέρχεται στο €1.478.300,00 ευρώ και θα διατεθεί για την προμήθεια ειδών διατροφής μέσω πίστωσης από την εταιρεία “ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ-ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ” οι οποίες θα  διανεμηθούν από τους Δήμους στα Κοινωνικά Παντοπωλεία (ή σε περίπτωση έλλειψης Κοινωνικού Παντοπωλείου, στην αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου) τα οποία  θα προμηθευτούν βασικά επισιτιστικά αγαθά για να εξυπηρετήσουν τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες της χωρικής τους αρμοδιότητας. Όσον αφορά το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Καρπενησίου θα λάβει ως δωρεά από το εν λόγω ίδρυμα το ποσό των 2.621,89€ για την παροχή βασικών αγαθών.