Στον εμπλουτισμό του μηχανοκίνητου στόλου του προβαίνει ο Δήμος Καρπενησίου και για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η αγορά δύο ημιφορτηγών 4Χ4 – νέο RangerRapXTL 2.00 Ecoblue170PS  6-Speedmanual, με σκοπό να καλυφθούν σημαντικές ανάγκες του Δήμου, τόσο για τα έργα που διεξάγονται όλο το χρόνο, όσο και για τις ανάγκες της χειμερινής περιόδου. Ο Δήμαρχος Καρπενησίου Νίκος Σουλιώτης εξουσιοδότησε τον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου, Κωνσταντίνο Τάκη του Παντελή, κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες υπογράφοντας κάθε νόμιμο έγγραφο για τη μεταβίβαση και ταξινόμηση των παραπάνω οχημάτων.