Μικρά και σταθερά βήματα πραγματοποιεί ο Δήμος Αγράφων με σκοπό τη βελτίωση της εικόνας του και των υπηρεσιών του. Συγκεκριμένα κατασκευάστηκε και εγκαταστάθηκε η πρώτη πιλοτική ξύλινη πινακίδα στη γέφυρα Μέγδοβα για το Δήμο Αγράφων από τον κ. Μπάρκα Θεόδωρο. Στην πινακίδα θα εγκατασταθεί LED πληροφόρησης που μέσω GPRS είναι δυνατή η online επικοινωνία για αλλαγή μηνύματος. Σημαντικό είναι ότι θα τοποθετηθεί και χάρτης του Δήμου Αγράφων με τα σημεία ενδιαφέροντος, καθώς και θήκη για να μπορεί ο επισκέπτης να παίρνει το χάρτη μαζί του. Αυτό θα βοηθήσει σε σημαντικό βαθμό τους επισκέπτες, ώστε να έχουν συγκεντρωμένα τα σημεία που αξίζει κάποιος να επισκεφθεί στα Άγραφα. Επίσης, αυτό θα συμβάλλει να αυξήσει περισσότερο την επισκεψιμότητά του ο Δήμος, που διαθέτει μεγάλο φυσικό πλούτο και πλήθος αξιοθέατων, πετυχαίνοντας σταδιακά να γίνει και ευρύτερα γνωστός.