Την έγκριση είκοσι επτά (27) θέσεων και δεκαπέντε (15) αδειών για υπαίθριο και στάσιμο εμπόριο ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγράφων με την 30 Απριλίου 2020 απόφασή του. Ειδικότερα οι θέσεις αυτές επιμερίζονται στις Τοπικές Κοινότητες της Βαλαώρας, Ανατολικής Φραγκίστας, Κερασοχωρίου, Άγραφα, Δυτικής Φραγκίστας, Γρανίτσας και Παλαιοκατούνας. Σχετικά με το υπαίθριο εμπόριο για την άσκηση κάθε υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας απαιτείται άδεια. Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται σε δημόσιους ή δημοτικούς χώρους. Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, εισόδους σχολείων, νοσοκομείων και κάθε είδους συναφών καταστημάτων, σταθμών για την εξυπηρέτηση επιβατών του αστικού, του προαστιακού σιδηρόδρομου και των υπεραστικών λεωφορείων, των οργανωμένων και επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και εκκλησιών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων. Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από τα άκρα των δημοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων.Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οι Δήμοι της χώρας προκαθορίζουν τα σημεία όπου μπορεί να δραστηριοποιείται στάσιμα ένας παραγωγός, είτε εντός του αστικού ιστού είτε σε σημείο του ευρύτερου οδικού δικτύου. Τα σημεία αυτά διατίθενται με βάση τα αιτήματα των παραγωγών. Αν η θέση αφορά σημείο σε χώρο παρακείμενο του οδικού δικτύου απαιτείται έγκριση της Τροχαίας, η οποία περιέχει και τις απαιτήσεις – προδιαγραφές του χώρου προκειμένου να καταστεί ασφαλής για τους διερχόμενους οδηγούς και καταναλωτές. Για την παροχή της σχετικής άδειας προηγείται δημόσια πρόσκληση του Δήμου. Αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των προς διάθεση αδειών που έχουν οριστεί με την πρόσκληση, διενεργείται με ευθύνη του Δήμου δημόσια κλήρωση. Κλήρωση διενεργείται και μεταξύ των επιλεγέντων για τη θέση που θα καταλάβει ο κάθε αδειούχος. Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να γίνεται μια φορά το χρόνο αν οι εκδηλώσεις έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή, όταν κριθεί από το δήμο για την κάλυψη εκδηλώσεων έκτακτου χαρακτήρα. Τα είδη εμπορίας, για τα οποία χορηγείται η άδεια παραγωγού πωλητή, είναι: α. οπωροκηπευτικά, β. αυγά σφραγισμένα με το διακριτικό αριθμό του παραγωγού, γ. λοιπά αγροτικά προϊόντα, όπως ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια, δ. ελαιόλαδο συσκευασμένο, οίνος εμφιαλωμένος, ο οποίος έχει παραχθεί ε. οίνος εμφιαλωμένος, ο οποίος έχει παραχθεί, εμφιαλωθεί και επισημανθεί, στ. μέλι τυποποιημένο, ζ. πουλερικά και κουνέλια που πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων, η. νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, υδατοκαλλιέργειας, θ. προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων), ι. άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και κηπευτικό χώμα, ια. τα προϊόντα οικοτεχνίας, γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα, ιβ. αλλαντικά από παραγωγούς κτηνοτρόφους, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένες μονάδες.

Οι θέσεις που διατίθενται είναι οι εξής:

-Στην Ανατολική Φραγκίστα (2) θέσεις στην τοποθεσία θέση Σωτήρα και θέση Σωτήρα (Καντίνα).

-Στη Βαλαώρα (2) θέσεις πάνω από την πλατεία Βαλαώρας, (1) στη θέση Κιόσκι οικισμό Κονδυλέικα, (1) θέση κοινοτικό γραφείο και (1) θέση στον Πλατανιά είσοδος φαράγγι Μποζουνίκου (Καντίνα).

-Στη Βούλπη (1) θέση Τραφτάκι πλησίον πλατείας (Καντίνα).

-Στο Κερασοχώρι (1) θέση στην είσοδο οικισμού Κρέντης (Καντίνα), (1) θέση Καμάρα οικισμού Κερασοχωρίου (Καντίνα), (1) θέση πλατεία οικισμού Κερασοχωρίου και (1) θέση πλατεία οικισμού Κρέντης.

-Στα Άγραφα (1) θέση Αγία Βαρβάρα, (1) θέση διασταύρωση Νιάλας – Καμάρια, (1) θέση στο Βαρδίλιγκο και (1) θέση πλησίον του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πετραλώνων.

-Στη Δυτική Φραγκίστα (1) θέση στην τοποθεσία Αγία Παρασκευή.

-Στη Γρανίτσα (1) θέση στο Μέγα Διάσελο (Καντίνα), (1) θέση στη Σπίθα διασταύρωση Ποταμιάς (Καντίνα) και (1) θέση στην πλατεία Γρανίτσας.

-Στην Παλαιοκατούνα (1) θέση στην τοποθεσία Κουτσουλέρο οικισμός Τσούκας, (1) θέση στην τοποθεσία Χαβούζι προς το Λογγίτσι (Καντίνα), (1) θέση στην τοποθεσία Κοκκινομυτιά Άμπλιανος, (1) θέση στο Βαρκόρεμα στις Αμπάρες, (1) θέση στη Μονή Αγίου Ιωάννη, (1) θέση στην τοποθεσία Κιόσκι Κεντρώματα και (1) θέση στη διασταύρωση Τσούκας – Τριπόταμος.

-Στην υπόλοιπη εδαφική Περιφέρεια του Δήμου Αγράφων εγκρίνονται οι εξής άδειες:

Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου Δύο(2), Επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου Δύο(2), Μεταποίηση Δύο(2), Αγροτικά προϊόντα Τρείς(3), Εμποροπανήγυρις Πέντε(5) και Κινητές καντίνες Μία(1).