Εγκρίθηκε η δημιουργία Περιφερειακού Χωροταξικού Πάρκου Ευρυτανίας από το Περιφερειακό Συμβούλιο

3519

Μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Αριστείδη Τασιού στο Περιφερειακό Συμβούλιο της περασμένης εβδομάδας, εγκρίθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΕ Ευρυτανίας χρηματοδότηση ύψους 20.500,00 € για την προώθηση της υλοποίησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πάρκου Ευρυτανίας.

Σύμφωνα με το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, το έργο αφορά στην υποστήριξη των περιφερειακών δομών για την υλοποίηση της πρότασης για χαρακτηρισμό της Ευρυτανίας ως Περιφερειακό Πάρκο στα πλαίσια της προστασίας και ανάδειξης του Νομού σε παράγοντα περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για τη βιώσιμη ανάπτυξη της, και τον σχεδιασμό οδηγού χάρτη διαδικασιών και ενεργειών (road map) και την σύνταξη της σχετικής έκθεσης.
Με την υλοποίηση της πρότασης αυτής αναμένεται να αναδειχθεί ο Νομός Ευρυτανίας σε ένα Νομό πρότυπο οικοανάπτυξης και πρότυπης διαχείρισης με όρους προστασίας της φύσης και των τοπίων και παράλληλα ανάδειξης του περιβάλλοντος σε παράγοντα ολοκληρωμένης ανάπτυξης και διατήρησης της πολιτισμικής κληρονομιάς των ορεινών χώρων της Ελλάδας.
Στις προβλεπόμενες περιφερειακές ζώνες, που ορίζονται ως περιοχές οικοανάπτυξης, ενισχύεται με κίνητρα η άσκηση ήπιων και περιβαλλοντικά φιλικών ασχολιών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως η αναψυχή, ο τουρισμός, η ολοκληρωμένη ή βιολογική γεωργία, η βιολογική καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών, η περιβαλλοντική και πολιτιστική εκπαίδευση και η μεταποίηση και τυποποίηση τοπικών προϊόντων.