Εγκρίθηκαν 15 έργα μέσω ΕΣΠΑ από το ΔΣ Αγράφων

0
2337

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων ενέκρινε την υποβολή προτάσεων για την ένταξη 15 έργων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014 -2020) – ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» – ΔΡΑΣΗ 19.2.4 : «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» – ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.3. Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, ποδηλατικές διαδρομές).

Επίσης ενέκρινε τις μελέτες – τεχνικές εκθέσεις και εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Αγράφων, Θεόδωρο Μπαμπαλή, για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή του εν λόγω αιτήματος καθώς και για την υπογραφή των συναφών εγγράφων.

Η Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Ανώνυμος Εταιρεία Ο.Τ.Α. με την αρίθμ.πρωτ.55/05-04-2018 Πρόσκληση που εξέδωσε, καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις κατηγορίες δυνητικών Τελικών Δικαιούχων που αναφέρονται σε αυτήν, να υποβάλουν Προτάσεις Έργων προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 2020 (ΠΑΑ 2014 -2020).

Στο πλαίσιο του παραπάνω Προγράμματος, που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Ανώνυμος Εταιρεία Ο.Τ.Α., το ΔΣ Αγράφων αναλυτικά εγκρίνει την υποβολή πρότασης από το Δήμο Αγράφων για την ένταξη των έργων:

 1. «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» προϋπολογισμού 72.000,00€
 2. «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ» προϋπολογισμού 210.000,00€
 3. «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΔΡΟΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΡΥΣΩΣ» προϋπολογισμού 80.000,00€
 4. «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 31.500,00€
 5. «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Τ.Κ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ» προϋπολογισμού 58.500,00€
 6. «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ» προϋπολογισμού 150.000,00€
 7. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ» προϋπολογισμού 160.000,00€
 8. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ» προϋπολογισμού 113.000,00€
 9. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ» προϋπολογισμού 139.500,00€
 10. «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε. ΒΙΝΙΑΝΗΣ» προϋπολογισμού 117.000,00€
 11. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΛΕΠΙΑΝΑ Τ.Κ. ΛΕΠΙΑΝΩΝ» προϋπολογισμού 97.000,00€,
 12. «ΑΝΑΠΛΑΣΗ –ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΛΑΩΡΑΣ Τ.Κ. ΒΑΛΑΩΡΑΣ» προϋπολογισμού 86.000,00€
 13. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΚΡΕΝΤΗ Τ.Κ. ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 75.000,00€,
 14. «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ Τ.Κ. ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ» προϋπολογισμού 94.000,00€,
 15. «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ Τ.Κ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ» προϋπολογισμού 90.000,00€.