Ψήφισαν 16 υπέρ και ένας κατά Σύμφωνα με την από 31-12-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγράφων έγκριση έλαβε ο απολογισμός, ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης των οικονομικών ετών 2015, 2016 και 2017. Η έγκριση που έλαβε ο απολογισμός ισολογισμός των ετών αυτών του Δήμου Αγράφων, όπου την οικονομική διαχείριση είχε  Δημοτική Αρχή διαφορετική από αυτή που είναι σήμερα, αφορά την αποτύπωσή του και δεν ασκήθηκε έλεγχος ως προς τη νομιμότητα και τη σκοπιμότητα που αυτός απεικονίζει. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των τριών αυτών ετών ορίστηκε Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Λογιστών, ενώ η Οικονομική Επιτροπή προέβη στον έλεγχο του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, ο οποίος κατατέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν για το έτος 2015 το σύνολο των εξόδων ανήλθε στο ποσό των 6.890.057,14 ευρώ, το σύνολο των εσόδων ανήλθε στο ποσό των 9.610.187,26 ευρώ, ενώ ως αποθεματικό ήταν το ποσό των 9.865,18 ευρώ. Για το έτος 2016 το σύνολο των εσόδων ήταν το ποσό των 9.663.140,54 ευρώ, το σύνολο των εξόδων ανήλθε στο ποσό των 6.110.251,17 ευρώ, ενώ ως αποθεματικό ήταν το ποσό των 81.102,77 ευρώ. Για το έτος 2017 το σύνολο των εσόδων ήταν το ποσό των 9.764.593,60 ευρώ, το σύνολο των εξόδων ανήλθε στο ποσό των 5.850.535,64 ευρώ, ενώ ως αποθεματικό ήταν το ποσό των 70.584,94 ευρώ.Την απόφαση αυτή ψήφισαν ΥΠΕΡ δεκαέξι (16) Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι: κ.κ Νιάφας Κωνσταντίνος, Ζαχαράκης Παναγιώτης, Παπαθανάσης Γρηγόριος, Κοτρώνα Αννέτα, Μάκκας Ηλίας, Μπαμπαλής Θεόδωρος, Τσιάμης Θεόδωρος, Κίτσιος Γεώργιος, Καραγιάννη –Λαθύρη Βασιλική, Μάκκας Απόστολος, Τάκης Κωνσταντίνος και Διώτη Αργυρώ, Σουλιώτη Χρυσούλα, Κουτσιούμπα Ευαγγελία, Κολοκώτσιος Βασίλειος και Αθανασίου Γεώργιος. Ένας μόνο από τους Δημοτικούς Συμβούλους ψήφισε ΚΑΤΑ ο κ. Δημητρόπουλος Χρήστος, διότι όπως ο ίδιος ανέφερε διαπίστωσε ότι από την εισηγητική έκθεση των ορκωτών λογιστών έχει επιφυλάξεις ως προς τα θέματα που αφορούν τη μη απόδοση απολογισμού σχολικών επιτροπών, τη μη τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκκρεμεί εις βάρος των υπαλλήλων, ενώ παράλληλα εκκρεμεί εισαγγελική έρευνα που αφορά προμήθειες του Δήμου.