Τσουχτερά πρόστιμα στους παραβάτες

Στην έγκριση του κανονισμού καθαριότητας και πρασίνου προχώρησε ο Δήμος Αγράφων με σκοπό να τηρούνται οι απαραίτητοι κανόνες από όλους τους πολίτες διατηρώντας τα χωριά των Αγράφων καθαρά. Συγκεκριμένα, μερικά από τα βασικά σημεία του κανονισμού αναφέρουν ότι δεν θα επιτρέπεται η ρίψη αστικών απορριμμάτων στα καλάθια μικροαπορριμμάτων, καθώς και η ρίψη αναμένων τσιγάρων, εύφλεκτων υλικών, χημικών, τέφρα θερμαντικών μέσων ή άλλων αντικειμένων στα καλάθια μικροαπορριμμάτων διότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης καταστροφής. Δεν θα επιτρέπεται η ρύπανση οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων ή άλλων κοινοχρήστων χώρων με μηχανέλαια κάθε είδους οχημάτων αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισμού. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων οφείλουν να φροντίζουν για την καλή κατάσταση των οχημάτων τους και σε περίπτωση διαρροής να μεριμνούν αμέσως για τον πλήρη καθαρισμό του χώρου. Στους παραβάτες της παραπάνω διάταξης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

Τα κατοικίδια

Σχετικά με τα κατοικίδια ζώα οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί αυτών υποχρεούνται να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα των ζώων τους. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής, καθώς επίσης και αν η παράβαση γίνει σε παιδική χαρά ή σε άλλο κοινόχρηστο χώρο φιλοξενίας παιδιών, σε αυλές ή εισόδους σχολείων και βρεφονηπιακών σταθμών, προαύλια εκκλησιών, δημόσια ή δημοτικά κτίρια και αρχαιολογικούς χώρους.

Η ευθύνη των πολιτών για τα απορρίμματα

Οι πολίτες οφείλουν να είναι ενήμεροι για το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων που έχει καταρτίσει ο Δήμος για την περιοχή τους όπως τις μέρες και τις ώρες διέλευσης του απορριμματοφόρου. Σημαντικό κρίνεται να έχουν συσκευασμένα τα απορρίμματά τους και τοποθετημένα σε γερούς και ανθεκτικούς σάκους (πλαστικούς). Τα εσωτερικά ογκώδη αστικά απορρίμματα (έπιπλα, στρώματα, παλιές οικιακές συσκευές κ.λπ.) απαγορεύεται να εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία Καθαριότητας κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας – ειδοποίησης των υπευθύνων με την υπηρεσία καθαριότητας (τηλ.2237351310). Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλεται πρόστιμο.Φύλλα ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν, υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιά κ.λπ., τα παραπάνω απορρίμματα απομακρύνονται υποχρεωτικά από τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα ή, κατόπιν συνεννόησης, από το Δήμο, με την καταβολή συμφωνημένου ποσού.

Τι ισχύει για τα καταστήματα και τους κοινόχρηστους χώρους

Όσον αφορά τα καταστήματα που χρησιμοποιούν πλατείες, πεζοδρόμια και άλλους δημόσιους χώρους  υποχρεούνται στην καθαριότητα αυτών των χώρων με δικά τους έξοδα και μηχανικά μέσα. Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, οικιών και επιχειρήσεων, στεγασμένοι ή μη (παρκινγκ, πρασιές, παλιές οικίες κ.λπ.), πρέπει να διατηρούνται καθαροί με τη φροντίδα των υπευθύνων και με κάθε πρόσφορο μέσο. Σε περίπτωση αδιαφορίας των υπευθύνων και ύστερα από την υποβολή σχετικής σύστασης και προθεσμίας προς συμμόρφωση, ο Δήμος έχει δικαίωμα να παρέμβει σε εξωτερικούς χώρους (οικόπεδα, πρασιές, πάρκινγκ, παλαιές οικίες) καθαρίζοντας το χώρο. Στη συνέχεια καταλογίζονται τα έξοδα και επιπλέον επιβάλλονται πρόστιμα στους υπευθύνους. Σε περιπτώσεις ρύπανσης μνημείων, αγαλμάτων, τοίχων, παιδικών χαρών, πάρκων, χώρων πρασίνου κ.λπ., πέρα από τη δαπάνη αποκατάστασης, θα επιβάλλεται και πρόστιμο ανάλογο με το μέγεθος της φθοράς.Επίσης, όλα τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα μηχανάκια, μηχανήματα  μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες ή χρήστες στους ειδικά αδειοδοτημένους χώρους για προσωρινή εναπόθεση από όπου και θα παραλαμβάνονται από φορείς συμβεβλημένους με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης:Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος ΑΕ προς περαιτέρω επεξεργασία (διάλυση).