Στα νέα δεδομένα καλείται πλέον να προσαρμοστεί ο Δήμος Αγράφων μιας και η ηλεκτροκίνηση έχει κάνει την εμφάνισή της στη ζωή των Ελλήνων.

Αναλυτικότερα, η Οικονομική Επιτροπή Αγράφων ενέκρινε το σχέδιο φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Αγράφων. Ως “Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων” ορίζεται το πρόγραμμα χωροθέτησης δημόσιων προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων κανονικής ή υψηλής ισχύος και θέσεων στάθμευσης Η/Ο, που εκπονείται από τους Δήμους εντός των διοικητικών τους ορίων.

Να θυμίσουμε ότι στις 1 Ιουνίου 2022 ο Δήμος Αγράφων, υπέγραψε την σύμβαση, προϋπολογισμού 29.760,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με την ανώνυμη εταιρεία Lever – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε., με δ.τ. Lever Α.Ε. για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Αγράφων. Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει από τη υπογραφή της και την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ και ισχύει έως την λήξη του προγράμματος προκειμένου να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο. Ο Δήμος αποφάσισε να εκπονήσει ένα σύγχρονο, βιώσιμο, λειτουργικό και αποτελεσματικό σύστημα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την απαραίτητη συνθήκη για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, ήτοι ένα δίκτυο υποδομών φόρτισης στα λειτουργικά όρια του.

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο

Ο Δήμος προχώρησε στην καταγραφή στοιχείων υπερκείμενου και τοπικού σχεδιασμού, ώστε το σχέδιο να εναρμονιστεί με όλες τις υπάρχουσες και υπό σχεδιασμό μελέτες, καταγράφηκαν τα πολεοδομικά και τα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης, το οδικό δίκτυο, οι υποδομές πεζών, τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των ΜΜΜ και ΤΑΞΙ και η στάθμευση. Ο Δήμος αρχικά δίνει έμφαση στην Εμπορικότητα, με την εγκατάσταση σταθμών στους συνήθεις προορισμούς κάθε δημότη του Δήμου Αγράφων, αλλά και των υπόλοιπων πολιτών γειτονικών δήμων και επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τέτοιοι προορισμοί είναι οι περιοχές εμπορικού ενδιαφέροντος, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι χώροι εργασίας (γραφεία, βιομηχανίες) καθώς και άλλα σημεία έλξης μετακινούμενων όπως είναι τα κέντρα υγείας, τα σχολεία και τα τουριστικά αξιοθέατα, πάντα στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Αγράφων.Στη συνέχεια θα εστιάσει στην ισοκατανομή των σταθμών φόρτισης στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Αγράφων με κριτήριο την κατοικία.Με αυτό τον τρόπο ο Δήμος διασφαλίζει συνεπώς, ότι κανένας δημότης δεν αποκλείεται από την αγορά ηλεκτρικού οχήματος λόγω της έλλειψης υποδομών στην περιοχή κατοικίας του. Παρέχει τη δυνατότητα της φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι φορτιστές που συνίσταται ναεγκατασταθούν είναι τύπου AC, αργής ή γρήγορης φόρτισης (11- 22kW), η οποία αποτελεί τηνοικονομικά καταλληλότερη λύση, καθώς οι χρήστες σε αυτές τις περιοχές θα σταθμεύουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα, επομένως η ταχύτητα φόρτισης δεν είναι κρίσιμος παράγοντας. Πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω του μικρού αριθμού πριζών που υποχρεούται να τοποθετήσει ο Δήμος και εξαιτίας των πολλών και μικρών οικισμών που υπάρχουν (96 οικισμοί σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ) πολλοί μικροί οικισμοί, δυστυχώς δε θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν, καθώς οι οικισμοί Κερασοχώρι, Κρέντης, Δάφνη, Άγραφα, Επινιανά, Γρανίτσα, Βαλαώρα, Βούλπη, Λημέρι, Λιθοχώρι, Ραπτόπουλο, Δαφνούλα, Δυτική Φραγκίστα, Ανατολική Φραγκίστα, Άγιος Προκόπιος από μόνοι τους φιλοξενούν το 49% του πληθυσμού του Δήμου. Ο Δήμος θα μπορέσει βεβαίως, σε δεύτερο στάδιο, να υπερβεί τον ελάχιστο αριθμό φορτιστών και να τοποθετήσει επιπλέον φορτιστές και στους μικρότερους, πληθυσμιακά, οικισμούς.