Εκδήλωση ΚΑΠΗ Δήμου Καρπενησίου

0
589

Οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς πλησιάζουν και επειδή απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες, χωρίς εξαιρέσεις οι ηλικιωμένοι του Δήμου Καρπενησίου αποφάσισαν να το γλεντήσουν! Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκδήλωση – συνεστίαση που πρόκειται να διοργανώσει το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η) του Δήμου Καρπενησίου αλλά και η σχετική δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ.  Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε ταβέρνα της πόλης και θα συμμετάσχουν 140 μέλη του Κ.Α.Π.Η. Θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση και ανακοίνωση για την ακριβή ημερομηνία διεξαγωγής και περεταίρω πληροφορίες για  την εν  λόγω εκδήλωση.