Εκτός Υπουργείου Παιδείας η Ευρυτάνισσα Σοφία Ζαχαράκη. Παραμένει όμως εντός κυβέρνησης, στη θέση Υφυπουργού αρμόδιας τουριστικής εκπαίδευσης και ειδικών μορφών τουρισμού, του Υπουργείου Τουρισμού.