Διορθώθηκε η αδικία που απέκλειε από το πρόγραμμα όσους απέκτησαν εφέτος δικαιώματα σε ακίνητα – Ανοίγει η πλατφόρμα – Αναλυτικός οδηγός

Στο… “παρά πέντε” της έναρξης του “Νέο Εξοικονομώ” το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διόρθωσε την “αδικία” στα κριτήρια του προγράμματος που απέκλειε όσες κατοικίες «άλλαξαν χέρια» μέσα στο 2021.

Μετά και τις διαμαρτυρίες της ΠΟΜΙΔΑ και πολλών ενδιαφερομένων, διορθώθηκε ο οδηγός (σελίδα 14) και προστέθηκαν ως επιλέξιμες και οι κατοικίες που αποκτήθηκαν το 2021 και μπορούν και αυτές να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Όμως, δεν έχει διευκρινιστεί ο τρόπος που θα αποδεικνύεται ότι η κατοικία είναι κύρια (στην προδημοσίευση αναφερόταν η έγγραφη δέσμευση του ιδιοκτήτη)

Ο συγκεκριμένος “κόφτης” είχε προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στους πολίτες, καθώς δεν ήταν λίγοι εκείνοι που προχώρησαν φέτος στην αγορά παλαιάς οικίας, με την προοπτική να λάβουν κρατική επιδότηση μέσω του Εξοικονομώ για να το αναβαθμίσουν ενεργειακά. Στο νέο επικαιροποιημένο οδηγό αναφέρεται πλέον πως “γίνεται δεκτή αίτηση ενεργειακής αναβάθμισης σε κατοικία, της οποίας το εμπράγματο δικαίωμα αποκτήθηκε μετά από την 31/12/2020 (πρόσφατη απόκτηση ακινήτου)”.

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων επιδότησης της ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών θα ανοίξει σύντομα στη διεύθυνση https://exoikonomo2021.gov.gr (που ήδη βρίσκεται σε πληροφοριακή λειτουργία).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Ποιες κατοικίες θεωρούνται επιλέξιμες και μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα

Για να υπάρξει δικαίωμα υπαγωγής μιας κατοικίας στο πρόγραμμα θα πρέπει:

Α) Να υφίσταται νόμιμα, δηλαδή με νόμιμη άδεια ή τακτοποίηση

Β) Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα

Γ) Να χρησιμοποιείται πράγματι ως κύρια κατοικία, είτε από τον ιδιοκτήτη, είτε από τον ενοικιαστή της, είτε με δωρεάν παραχώρηση. Το έτος αναφοράς για την προϋπόθεση αυτή είναι το έτος 2020 και μετά το 2019 και 2018.

Δ) Βάσει του Α΄ΠΕΑ (πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης) να βρίσκεται σε ενεργειακή Κατηγορία Γ και κάτω.

Ποσοστό επιχορήγησης

Για ιδιοκατοικούμενες κατοικίες: Το ποσοστό της επιχορήγησης εξαρτάται από τα εισοδηματικά κριτήρια του ωφελουμένου για το έτος 2020 και αναφέρεται στο Πίνακα 2.2.2 σελ.17 (στον τόμο περιγραφή – επιλεξιμότητα αιτήσεων του οδηγού). Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 40% -75%.

Για εκμισθωμένες ή δωρεάν παραχωρούμενες κύριες κατοικίες: Το ποσοστό επιδότησης του ιδιοκτήτη-εκμισθωτή είναι σταθερό, ανεξάρτητο από τα εισοδηματικά κριτήρια και ανέρχεται στο κατώτατο όριο του 40%, γεγονός που, παρά τις εκκλήσεις της ΠΟΜΙΔΑ, δεν βοηθά στην ενεργειακή αναβάθμιση των παλαιών και χαμηλής ενεργειακής κλάσης κατοικιών που κατοικούνται από εκείνους τους ενοικιαστές που είναι τα μεγάλα θύματα της «ενεργειακής φτώχειας».

Για αιτήσεις πολυκατοικίας: Όταν συμμετέχει το σύνολο των χιλιοστών της Πολυκατοικίας, προβλέπεται πρόσθετη επιχορήγηση (bonus) +10% στο προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης του κάθε συμμετέχοντος διαμερίσματος.

Τα υπόλοιπα χρήματα που δεν καλύπτονται από την επιχορήγηση μπορεί να προέρχονται από ίδια κεφάλαια ή από τραπεζικό δάνειο. Σε περίπτωση αίτησης Πολυκατοικίας όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να συνεργαστούν με τον ίδιο χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

Επιλέξιμες παρεμβάσεις

Είναι οι παρεμβάσεις σε κουφώματα/συστήματα σκίασης/αερισμού, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης/ψύξης, συστήματα ΖΝΧ, συσκευές διαχείρισης ενέργειας και αναβάθμιση φωτισμού και περιγράφονται στον Πίνακα 3.2.1 σελ.4-5-6 (στον τόμο Ενεργειακός στόχος-Παρεμβάσεις-Λοιπές δαπάνες του οδηγού).

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης – Προθεσμίες

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θα παρέχεται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών.

Κριτήρια και ποσόστωση για την προτεραιοποίηση και διαμόρφωση της σειράς κατάταξης των αιτήσεων.

Καταργείται ως κριτήριο ένταξης στο πρόγραμμα η ταχύτητα καταχώρησης και θα λαμβάνονται υπόψη με συντελεστές βαρύτητας διάφορα κριτήρια αξιολόγησης όπως το ανοιγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας (συντελεστής βαρύτητας 50%), οι βαθμοημέρες (συντελεστής βαρύτητας 7%) η υφιστάμενη ενεργειακή κατηγορία (συντελεστής βαρύτητας 5%), η παλαιότητα της κατοικίας (συντελεστής βαρύτητας 3%), το εισόδημα (συντελεστής βαρύτητας 14%) και διάφορα κοινωνικά κριτήρια όπως ΑΜΕΑ, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες με συντελεστή βαρύτητας 7% έκαστο.
Τα κριτήρια περιγράφονται στον πίνακα 5.6.1 στην σελίδα 13 (στον τόμο Υποβολή-Αξιολόγηση-Υπαγωγή αιτήσεων του οδηγού)

Στο link https://exoikonomo2021.gov.gr εκτός από τον οδηγό του προγράμματος μπορείτε να βρείτε και τα παραρτήματα του. (Πηγή: newmoney.gr)