Έφερε αποτελέσματα η παρέμβαση του Δήμου Αγράφων

Αναλυτικά οι οικισμοί

Αποτελέσματα στην πράξη, έφερε η κατάθεση αντίρρησης κατά του περιεχομένου των Δασικών Χαρτών που υπεβλήθη από τον Δήμο Αγράφων.

Σύμφωνα με το Δήμο Αγράφων, με συντονισμένες κινήσεις του και μετά από σχετική μελέτη της εξουσιοδοτημένης εκπροσώπου Πολιτικού Μηχανικού, Χριστίνας Φεγγούλη, προέβη στην υποβολή αντίρρησης για τους μη οριοθετημένους, προς πολεοδόμηση οικισμούς του Δήμου σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων της Διεύθυνσης Δασών Ευρυτανίας καθώς εντός των μη οριοθετημένων οικισμών προέκυπταν μεγάλα τμήματα με το χαρακτήρα δάση και δασικές εκτάσεις.

Έπειτα από απάντηση του ΥΠΕΝ επιβεβαιώνεται η εξαίρεση των οικισμών αυτών από τους δασικούς χάρτες και αναμένεται σύμφωνα με τα ισχύοντα δεδομένα η ημερομηνία ολοκλήρωσης της διόρθωσης των πρόδηλων σφαλμάτων από την Δ/νση Δασών Ευρυτανίας η 2α Φεβρουαρίου 2022.

Με την ιδιαίτερα σημαντική αυτή εξέλιξη, ο Δήμος Αγράφων εξαιρεί από τον δασικό χαρακτήρα πάνω από 500 ιδιοκτησίες και απαλλάσσει τους ιδιοκτήτες από την υποχρέωση υποβολής αντίρρησης γεγονός που μεταφράζεται σε ποσό συνολικά μεγαλύτερο των 150.000 €   

Η λίστα των μη οριοθετημένων οικισμών,σύμφωνα με τα δεδομένα που αντλήθηκαν από τα ΣΧΟΟΑΠ και την λίστα των οικισμών του Νομού Ευρυτανίας, για τους οποίους κατατέθηκε φάκελος αντίρρησης είναι αρκετοί όπως φαίνεται παρακάτω και είναι οι εξής:

Οικισμοί:

 • Δημοτική Ενότητα Φραγκίστας
  • Παλαιοχώριον
  • Άγιος Γεώργιος
  • Νεοχώριον
  • Τριπόταμον
  • Βρεκαίικα
  • Κοψαίικα
  • Τσούκκα
 • Δημοτική Ενότητα Βίνιανης
  • Παλιός Κρέντης
  • Χρύσω
  • Άγιος Δημήτριος
  • Γάβρινα
 • Δημοτική Ενότητα Ασπροποτάμου
  • Πρασιά
  • Φουσιανά
  • Μεταξάδες
  • Βασιλέσι
  • Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος
  • Κέδρα
  • Ιτέα
 • Δημοτική Ενότητα Απεραντίου
  • Βούλπη
  • Λογγίτσι
  • Κάτω Ποταμιά
 • Δημοτική Ενότητα Αγράφων
  • Βαλάρι
  • Κουστέσα
  • Επινιανά
  • Μάραθος
  • Μοναστηράκι
  • Τρίδενδρο
  • Τροβάτο
  • Άγιος Αθανάσιος