Η πλήρης αναγνώριση των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Αποφοίτων Δασολογίας και ΔΦΠ Καρπενησίου φέρνει την αναβάθμιση

Η πλήρης αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων από το Τμήμα Δασολογίας και ΔΦΠ του ΓΠΑ στο Καρπενήσι, επικυρώνεται με τη δημοσίευση του ΦΕΚ και το Τμήμα Δασολογίας αναβαθμίζεται με σπουδαίες προοπτικές.

Τέλος δόθηκε στο ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των γεωπόνων, δασολόγων και ιχθυολόγων που για μια τετραετία βρίσκονταν στον «αέρα», προκαλώντας ανησυχία σε χιλιάδες πτυχιούχους και τις οικογένειές τους, αλλά και συγκρούσεις μεταξύ φοιτητών -γονέων και Πανεπιστημίων. Αξιοσημείωτες ήταν και οι αντιδράσεις των καθηγητών, οι οποίοι τάχτηκαν στο πλευρό των φοιτητών, καθώς είδαν τις σχολές στις οποίες εργάζονται να κλονίζονται με το ζήτημα αυτό, θέτοντας σε κίνδυνο το μέλλον τους. Η ρύθμιση που κατέθεσε προ ολίγων ημερών στη Βουλή ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γ. Γεωργαντάς αποκατέστησε το ζήτημα και έδωσε πλέον στους πτυχιούχους το αυτονόητο. Όπως ήταν αναμενόμενο το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων δε θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο και το τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο βρίσκεται στο Καρπενήσι και αντικατέστησε το αντίστοιχο τμήμα του ΤΕΙ.

Ιστορικό

Το ζήτημα είχε προκύψει μετά την ψήφιση του νόμου Γαβρόγλου, όταν καταργήθηκαν τα ΤΕΙ και οι συγκεκριμένες σχολές εντάχθηκαν σε Πανεπιστήμια τα έτη 2018 και 2019. Μπορεί ο μετασχηματισμός αυτός να συνέβαλλε θετικά στην αναβάθμιση των σχολών, όμως δεν είχαν προβλεφθεί σημαντικά θέματα, όπως τα επαγγελματικά δικαιώματα, σημαντικό ζήτημα, το οποίο ήταν αναμενόμενο να προκαλέσει προβλήματα στην αποκατάσταση των αποφοίτων. Ειδικότερα, η νομοθεσία προέβλεπε ονομαστικά τα τμήματα των Πανεπιστημίων, το πτυχίο των οποίων παρέχει τα επαγγελματικά δικαιώματα του γεωπόνου ή του δασολόγου. Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται όσα τμήματα ιδρύθηκαν το 2018 και το 2019 και αφορούν αμιγώς τα δικαιώματα του δασολόγου και του γεωπόνου. Παράλληλα υπάρχουν και άλλα τμήματα με παρεμφερές αντικείμενο που ιδρύθηκαν με τους ίδιους νόμους και δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Ο λόγος για συνολικά 11 τμήματα σε 7 Πανεπιστήμια (Γεωπονικό Αθηνών, Ιωαννίνων, Θεσσαλίας, Πατρών, Πελοποννήσου, Δυτικής Μακεδονίας, Διεθνές και Ελληνικό Μεσογειακό). Να επισημανθεί ότι η κυβέρνηση το 2021 είχε την πρόθεση να θεσμοθετήσει επαγγελματικά δικαιώματα στους πτυχιούχους όλων των τμημάτων γεωπονικής κατεύθυνσης που λειτουργούν σήμερα στα Πανεπιστήμια. Μάλιστα σε νομοσχέδιο του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατατέθηκε ρύθμιση για τα πανεπιστημιακά τμήματα γεωπονικής κατεύθυνσης που ιδρύθηκαν και λειτουργούν με τις διατάξεις των νόμων 4559 του 2018, 4589 του 2019 και 4610 του 2019. Όμως η συγκεκριμένη ρύθμιση κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή σε τροπολογία μαζί με αυτή που αφορούσε τα επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων των κολεγίων και η οποία προκάλεσε οξύτατες αντιδράσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αποσυρθεί η δεύτερη ρύθμιση, γεγονός που παρέσυρε μαζί της και τη ρύθμιση για τα επαγγελματικά δικαιώματα των νέων τμημάτων του γεωτεχνικού τομέα.

Διαμαρτυρίες

Πολλοί ήταν μάλιστα και οι καθηγητές που προέβησαν σε κινήσεις διαμαρτυρίας, με σκοπό να λυθεί το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα, οι διδάσκοντες στη Σχολή Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους από τις θέσεις τους, με εκπροσώπους των τμημάτων Γεωπονίας να παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους και να καταθέτουν τις προτάσεις τους στη Βουλή για την εξεύρεση λύσης. Στο πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο οποίο κατατέθηκε νέα ρύθμιση, αυτή δε φάνηκε να ικανοποιεί. Γι’ αυτό και υπήρξαν αντιδράσεις από φοιτητικούς συλλόγους και καθηγητές των εν λόγω τμημάτων.

Οι αντιδράσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Να επισημανθεί ότι για την έγκριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων αποτελούσε προϋπόθεση η σύμφωνη γνώμη τόσο της ΕΘ.Α.Α.Ε, όσο και του ΓΕΩΤ.Ε.Ε, με τον δεύτερο φορέα να αντιδρά σε μια τέτοια ρύθμιση. Συγκεκριμένα από τη μεριά του το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο επισημαίνει τα εξής: «Η πρότερη έκφραση γνώμης από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, του καθ’ ύλη αρμόδιου φορέα στη χώρα μας για την άσκηση του γεωτεχνικού επαγγέλματος, εξασφαλίζει ότι οι νέοι γεωτεχνικοί έχουν αποκτήσει, σε ικανοποιητικό βαθμό, τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις που έχει η άσκηση των διαφόρων επαγγελματικών δραστηριοτήτων των γεωτεχνικών. Τονίζουμε ότι η άσκηση του γεωτεχνικού επαγγέλματος αφορά δραστηριότητες που άπτονται θεμάτων δημόσιας υγείας, ασφάλειας τροφίμων, προστασίας του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, ζητημάτων δηλαδή που σχετίζονται άμεσα με την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Για το λόγο αυτό άλλωστε, το επάγγελμα του Γεωτεχνικού κρίθηκε από την Πολιτεία ότι πρέπει να είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο». Συνεχίζουν λέγοντας: «η Ελληνική Πολιτεία δεν προχώρησε έγκαιρα στην αντιμετώπιση του προβλήματος, με αποτέλεσμα αυτό να διογκωθεί και να καταλήξουμε στην εσπευσμένη προσπάθεια επίλυσής του με τον Ν. 5039/2023, λύση μάλιστα που επιλέχθηκε να δοθεί σε προεκλογικό χρόνο, οδηγώντας στις τουλάχιστον ατυχείς επιλογές της παράβλεψης όλων των παραπάνω σημαντικών παραμέτρων. […] Η επιλεγείσα εντέλει ρύθμιση από τη μια πλευρά αφαιρεί από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας τη δυνατότητα να γνωμοδοτήσει για τα προστιθέμενα Τμήματα, μη επιτρέποντάς του να επιτελέσει τον θεσμικό του ρόλο που αφορά στον έλεγχο και την επίβλεψη της άσκησης του επαγγέλματος του Γεωτεχνικού, ενώ από την άλλη ακυρώνει όλες τις προαναφερόμενες δικλείδες ασφαλείας που θα κατοχύρωναν την επαγγελματική επάρκεια των νέων Γεωτεχνικών. Στην ουσία, με τη ρύθμιση που τελικά επιλέχθηκε, η Ελληνική πολιτεία χρήζει του απόφοιτους των νέων Τμημάτων ως ικανούς για άσκηση ενός επαγγέλματος που άπτεται άμεσα του δημοσίου συμφέροντος, χωρίς στην πραγματικότητα να έχει εξετάσει εάν όντως είναι.» Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος παραμένει σοβαρά προβληματισμένο για την εν λόγω νομοθετική ρύθμιση και θα εξετάσει κάθε πρόσφορο μέσο που θα του επιτρέψει ουσιαστικά να εκπληρώσει το ρόλο που του έχει αναθέσει η Πολιτεία στην άσκηση του Γεωτεχνικού επαγγέλματος.

Η τροπολογία για τους Δασολόγους

Τελικά το αίτημα έγινε δεκτό και τα δικαιώματα των αποφοίτων των υπαρχόντων τμημάτων γεωπονίας και δασολογίας αποδίδονται χωρίς καμία προϋπόθεση. Η τροπολογία όπως ψηφίστηκε (Ν. 5039, άρθρο 131, Φ.Ε.Κ. 83/Α/3 Απριλίου 2023) για τους δασολόγους έχει ως εξής:

Άρθρο 131. Άσκηση του επαγγέλματος του γεωπόνου, δασολόγου και ιχθυολόγου – Τροποποίηση άρθρου 1 π.δ. 344/2000

2. Στην περ.  α) της παρ.  2 του άρθρου 1 του π.δ. 344/2000, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4262/2014, περί πτυχιούχων που δύνανται να ασκήσουν το επάγγελμα του δασολόγου, προστίθενται υποπερ. γγ), δδ), εε), στστ), και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής: «α) στους πτυχιούχους δασολόγους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των: αα) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ββ) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, γγ) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Επιστημών των Φυτών, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, δδ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Τεχνολογίας, Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, εε) Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Δήλωση προέδρου τμήματος Δασολογίας και Δ.Φ.Π. Σπυρίδωνος Καλούδη

«Η συγκεκριμένη ρύθμιση που κατατέθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ψηφίστηκε από τη Βουλή είναι πλέον νόμος του Κράτους και κατοχυρώνει, χωρίς προϋποθέσεις, τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των συγκεκριμένων Τμημάτων, μεταξύ των οποίων και του Τμήματός μας. Η εξέλιξη αυτή προσφέρει ικανοποίηση και δικαίωση, τόσο στους πτυχιούχους οι οποίοι μόχθησαν για να λάβουν το πτυχίο τους, όσο και σε μας τους καθηγητές που επιθυμούμε το καλύτερο δυνατό για τους φοιτητές μας και τα Τμήματα στα οποία παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων μας συμβάλλει ακόμη περισσότερο στην αξιοπιστία και ελκυστικότητα του Τμήματός μας, ώστε στο μέλλον να αποτελεί επιλογή ακόμη περισσότερων φοιτητών για σπουδές, χωρίς δεύτερη σκέψη, συμβάλλοντας παράλληλα και στην ανάπτυξη του τόπου».