Σε μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης προβαίνει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και μια από αυτές τις μεταβολές αφορά και την επαναλειτουργία του Γυμνασίου Παλαιοκατούνας σύμφωνα με την από 29-11-2019 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγράφων. Αναλυτικότερα οι μεταβολές αυτές αφορούν ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, προαγωγές, υποβιβασμούς, μετατροπές, προσθήκες/καταργήσεις τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ και Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια – Λύκεια με στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών. Σε αυτές εντάσσεται και η  επαναλειτουργία του εν λόγω Γυμνασίου, για την οποία γνωμοδοτεί θετικά το ΔΣ Αγράφων λαμβάνοντας υπόψιν, τον ικανό αριθμό μαθητών, την βούληση των γονέων και την υφιστάμενη κτηριακή υποδομή. Για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν: ο αριθμός των μαθητών, η ορθή διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού, η χιλιομετρική απόσταση που διανύουν οι μεταφερόμενοι μαθητές και οι κτηριακές υποδομές με στόχο την δημιουργία άρτιων, εξοπλισμένων και επαρκώς στελεχωμένων σχολικών μονάδων. Οι διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει εγγράφως να αποστείλουν προς τους δήμους τις προτάσεις που θα καταχωρίσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα Myschool για κάθε είδους σχολική μεταβολή για το σχολικό έτος 2020-2021 και να ζητήσουν τη γνωμοδότηση των Δημοτικών Συμβουλίων επ’ αυτών. Σημειώνεται επίσης ότι οι μαθητές του Δήμου Αγράφων υφίστανται τεράστια ταλαιπωρία λόγω των αντίξοων συνθηκών το χειμώνα για να μεταβούν σε άλλη σχολική μονάδα διανύοντας απόσταση πάνω από μία ώρα για κάθε δρομολόγιο. Τονίζουν δε ότι η βούληση σύσσωμου του τοπικού συμβουλίου, των δημοτικών συμβούλων, των γονέων καθώς και των κατοίκων που παρευρέθηκαν στην συνεδρίαση είναι υπέρ της  επαναλειτουργίας του Γυμνασίου, καθώς θα δώσει νέα πνοή στην ανάπτυξη της Κοινότητας. Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Διεύθυνση Β’Βάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας αποφάσισε για φέτος την αναστολή λειτουργίας του Γυμνασίου Παλαιοκατούνας.