Στις 5 Δεκεμβρίου ξεκινά η υποβολή των προσφορών

Την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού Λαμία – Καρπενήσι γνωστοποίησε το Υπουργείο Υποδομών και  Μεταφορών  για την κατασκευή τμήματος του οδικού άξονα. Πρόκειται για τον «Οδικό Άξονα Λαμία – Καρπενήσι, τμήμα Σύνδεση πέρατος παράκαμψης Μακρακώμης με ανατολικό μέτωπο Σήραγγας Τυμφρηστού», προϋπολογισμού 200 εκατομμυρίων ευρώ. Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει εκ νέου στις 5 Δεκεμβρίου 2023, όπου θα μπορούν οι κατασκευαστικοί όμιλοι να υποβάλλουν τις προσφορές τους. Σημαντικό είναι να κυλήσει ομαλά ο διαγωνισμός αποφεύγοντας οι ενδιαφερόμενοι τις προσφυγές που θα καθυστερήσουν περισσότερο την εξέλιξη του έργου. Θα ήταν ωφέλιμο να δημιουργηθούν συνεργασίες που θα οδηγήσουν σε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.

Το έργο

Το έργο με συνολικό μήκος περίπου 30 χλμ., στοχεύει στη νέα χάραξη, που εκτείνεται εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας αναβαθμίζοντας την ΕΟ38 (Λαμία – Καρπενήσι – Αγρίνιο) και αφορά το τμήμα από το πέρας παράκαμψης Μακρακώμης μέχρι το ανατολικό μέτωπο της σήραγγας Τυμφρηστού. Πρόκειται για ένα αναπτυξιακό έργο μεγάλης ανταποδοτικότητας για την κεντρική Στερεά Ελλάδα. Στόχος του είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και η μείωση του χρόνου των μετακινήσεων, όλων των οχημάτων, ενώ προσδίδει υψηλή προστιθέμενη αξία στους τομείς του εμπορίου και του τουρισμού κυρίως στην περιοχή της Ευρυτανίας. Στο έργο αυτό προβλέπονται η κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων γεφύρωσης, οπλισμένων επιχωμάτων, τοίχων οπλισμένης γης, οπλισμένων τοίχων αντιστήριξης, τοίχων ορύγματος, οπλισμένων βάσεων επιχωμάτων, ισόπεδων κόμβων, τεχνικών άνω και κάτω διαβάσεων, πλήθος οχετών, ενώ προβλέπεται επίσης και η διευθέτηση ρεμάτων.