Επιμόρφωση στους εκπαιδευτές του ΕΚΑΒ Καρπενησίου

0
3773

Την Τρίτη  23 Απριλίου, στο κτήριο του ΕΚΑΒ Καρπενησίου πραγματοποιήθηκε το πρώτο μέρος συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στους διασώστες του Καρπενησίου και του Κέντρο Υγείας Μακρακώμης. Εκπαιδευτές ο διευθυντής ΕΚΑΒ Λαμίας κ Λιάσκος Θεμιστοκλή και από η εκπαιδεύτρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης Λαγού Κωνσταντίνα. Το ΕΚΑΒ υλοποιεί προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του προσωπικού του και επαγγελματιών υγείας του ευρύτερου υγειονομικού χώρου σε θέματα επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας που επικαιροποιούνται σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και τις επιστημονικές εξελίξεις, μεριμνά για την ύπαρξη μελλοντικού στελεχιακού δυναμικού, ενώ στις προτεραιότητές του σημαντική θέση κατέχει και η εκπαίδευση στελεχών φορέων και κοινωνικών ομάδων, σε θέματα παροχής πρώτων βοηθειών.