Σύμφωνα με την από 14/11/2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Άρη Τασιού εγκρίθηκε η απευθείας μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για τον καθαρισμό και βελτίωση του οδικού δικτύου των Δημοτικών Ενοτήτων του Νομού. Συγκεκριμένα, μισθώθηκαν τα μηχανήματαέργου τύπου ισοπεδωτή – γκρέιντερ, ιδιοκτησίας Κωστορίζου Αικατερίνης, μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή,μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα – φορτωτή, φορτηγάοχήματα ιδιοκτησίαςΚολοκώτσιου Κωνσταντίνουγια τον καθαρισμό και τη βελτίωση του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας. Το μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα, ιδιοκτησίας Κατσιάδα Κωνσταντίνου, τα φορτηγά οχήματα ιδιοκτησίας Θεοδωρογιάννη Γεώργιου, το φορτηγό όχημα, ιδιοκτησίας Θεοδωρογιάννη, το μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα – φορτωτή, και το φορτηγό όχημα ιδιοκτησίας Φούκα Ιωάννη για την βελτίωση του χωμάτινου οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς. Οι λόγοι μίσθωσης των μηχανημάτων αυτών ήταν το από 11/11/2019 Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, οι καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις), που εκδηλώθηκαν από τις 12/11/2019 στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, προξένησαν πολλαπλές καιεκτεταμένες καταστροφές στις τεχνικές υποδομές με αποτέλεσμα να κρίνεται επιβεβλημένη η άμεση αποκατάστασή τους. Είναι σημαντικό το χωμάτινο οδικό δίκτυο  να διατηρηθεί προσπελάσιμο ενόψει του επερχόμενου χειμώνα.Η παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας έπρεπε να ξεκινήσει άμεσα, καθώς δεν υπήρχε χρονικό περιθώριο και δυνατότητα για άμεση συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για λήψη της εμπίπτουσας στην αρμοδιότητά της, σχετικής απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, με ιδιωτικά μηχανήματα που θα μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το σκοπό αυτό και ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος. Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται, οι δε ημέρες και ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη  κρίση της Υπηρεσίας.