Την επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρπενησίου αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπενησίου, καταβάλλοντάς του το ποσό των 2.500 ευρώ.

Ειδικότερα, η απόφαση αυτή λήφθηκε αφού πρώτα εξετάστηκε η ικανότητα του να λάβει χρηματοδότηση (έδρα συλλόγου, προγραμματισμένες δράσεις) από το Δήμο, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ότι η έδρα του παραπάνω συλλόγου είναι στο Δήμο Καρπενησίου και αναπτύσσει πολιτιστική δραστηριότητα στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου, αποσκοπεί στην πολιτιστική ανάπτυξη και καλλιέργεια των κατοίκων του Δήμου, καθώς και ότι το παραπάνω ποσό επιχορήγησης δεν υπερβαίνει το προσήκον μέτρο. Το συγκεκριμένο ποσό χορηγήθηκε για την εκδήλωση που αφορά την παρουσίαση της θεατρικής παράστασης του έργου «Ήταν όλοι τους παιδιά» από την θεατρική ομάδα του συλλόγου από 17-19 Δεκεμβρίου 2021.