Την επιχορήγηση του Συλλόγου «Καρπενήσι – Αδελφές Πόλεις» ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπενησίου για δράσεις σχετικά με την αδελφοποίηση των Δήμων Μεσολογγίου & Έγκωμης Λευκωσίας, που πραγματοποιήθηκε προ ολίγων ημερών στην Κύπρο.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε ύστερα από αίτημα του σωματείου και αφού διερευνήθηκε η ικανότητα του να λάβει χρηματοδότηση (έδρα συλλόγου, κλπ.) από το Δήμο Καρπενησίου, αποφασίστηκε η επιχορήγησή του με το ποσό των 1.500,00 ευρώ. Στον προϋπολογισμό του Δήμου έχει εγγραφεί σχετική πίστωση που δεν υπερβαίνει το ένα και μισό (1,5%) εκατοστό των τακτικών εσόδων του Δήμου.