Στην πρόσληψη επτά υπαλλήλων καθαριότητας προχώρησε ο Δήμος Αγράφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων του Δήμου για το σχολικό έτος 2020-2021. Οι εν λόγω υπάλληλοι θα εργάζονται με μερική απασχόληση στο Κερασοχώρι Ευρυτανίας, ενώ η επιλογή τους έγινε μετά από την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την αντίστοιχη μοριοδότησή τους με κριτήρια που αφορούσαν την ηλικία, τα ανήλικα τέκνα, την πολυτεκνία, την τριτεκνία και την εργασιακή εμπειρία. Η Κυβέρνηση έχει αποφασίσει την πρόσληψη προσωπικού για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων σε όλους τους Δήμους, ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να παραμείνουν υγιείς, αλλά και για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού με συχνή καθαριότητα των σχολικών μονάδων από το άνοιγμα αυτών και εξής.