Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσε ο Βουλευτής Λάρισας και Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος σχετικά με τα κίνητρα αύξησης των νέων ενεργών αιγοπροβατοτρόφων στην Ευρυτανία.

Συγκεκριμένα, ο ίδιος τόνισε  ότι η Ευρυτανία θεωρείται ως μία από τις αιγοπροβατοτροφικές περιοχές της χώρας μας, κυρίως, λόγω του ανάγλυφου της περιοχής και της ύπαρξης άφθονων βοσκοτόπων, κατάλληλων για τον κλάδο αυτό της ζωικής παραγωγής. Ο Βουλευτής αναφορά έκανε και στο πρόσφατο συνέδριο, στην Παλαιοκατούνα των Αγράφων από την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών («ΠΕΝΑ»), όπου εξήχθη το συμπέρασμα ότι οι νέοι εγκαταλείπουν την ευρυτανική ύπαιθρο ως αποτέλεσμα, όπως ο ίδιος υπογραμμίζει να σημειώνεται μείωση του ζωικού κεφαλαίου των αιγοπροβάτων στην Ευρυτανία, κατά 28%, σε διάστημα μιας δεκαετίας.

Ως κύριο πρόβλημα σύμφωνα με τον κ. Βελόπουλο είναι το εξής: «Κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος είναι το κόστος των ζωοτροφών, με συνέπεια τις ασύμφορες τιμές διάθεσης των παραγόμενων προϊόντων, το έλλειμμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης των επαγγελματιών του κλάδου, η μη λειτουργία σφαγείων στην περιοχή κ. ά.».

Κλείνοντας έθεσε την εξής ερώτηση προς τη Βουλή για το συγκεκριμένο θέμα: «Προτίθεσθε να εφαρμόσετε γενναίας πνοής κίνητρα και μέτρα, απευθυνόμενα προς τους νέους εν δυνάμει αιγοπροβατοτρόφους, προκειμένου η αιγοπροβατοτροφία στην Ευρυτανία να μη μειωθεί δραματικά περαιτέρω και να μην καταστεί το μέλλον της αβέβαιο, αλλά να ανακάμψει, ώστε να αποτελέσει, όπως στο παρελθόν, τον σημαντικότερο κλάδο της τοπικής οικονομίας;»