Ερώτηση Κοντογεώργου για το υδροηλεκτρικό έργο Ν. Αργυρίου

0
1228

Τι απαντά το Υπουργείο Περιβάλλοντος
Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταθάκη Γεώργιο κατέθεσε ο Βουλευτής Ευρυτανίας κ. Κοντογεώργος Κώστας σχετικά με την με την μη απόδοση του ειδικού τέλους από το υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 11,2 MW στη θέση “Σανίδι – Δαφνοζωνάρια” των Τοπικών Κοινοτήτων Νέου Αργυρίου και Βρουβιανών, στους δικαιούχους καταναλωτές του Νέου Αργυρίου του Δήμου Αγράφων, αναφερόμενος σε μια κατάφορη αδικία προς τους πολίτες των εν λόγω Κοινοτήτων. Να θυμίσουμε το πρόβλημα προέκυψε όταν οι κάτοικοι του Νέου Αργυρίου παραχώρησαν στην «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» το δικαίωμα κατασκευής μικρού υδροηλεκτρικού έργου ισχύος. Ο ποταμός Αχελώος όμως, αποτελεί φυσικό και διοικητικό όριο των Κοινοτήτων Νέου Αργυρίου (Δήμος Αγράφων) και Βρουβιανών (Δήμος Αιτωλοακαρνανίας), έχοντας και οι δύο Δήμοι οφέλη από το έργο αυτό. Ο τότε όμως Υπουργός Περιβάλλοντος δεν ισοκατένειμε τα ποσά πίστωσης με αποτέλεσμα να αδικηθεί η περιοχή του Νέου Αργυρίου. Η απάντηση του νυν Υπουργού δεν άργησε να έρθει, καθησυχάζοντας τόσο τον ίδιο τον Βουλευτή, όσο και τους δικαιούχους. Ο κ Σταθάκης ολοκλήρωσε την επεξεργασία της νοµοθετικής ρύθµισης επανακαθορίζοντας τη διαδικασία επιµερισµού των ποσών του ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές και της εξέτασης όλων των σχετικών ενστάσεων συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που αφορούν στα διοικητικά όρια των Τοπικών και ∆ηµοτικών κοινοτήτων, στις οποίες είναι εγκατεστηµένοι σταθµοί ΑΠΕ.
Ο κ. Σταθάκης ανέφερε ότι: «επίκειται άμεσα η έκδοση των σχετικών αποφάσεων για τον επιμερισμό των ποσών του ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές των Τοπικών Κοινοτήτων Νέου Αργυρίου και Βρουβιανών»