Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος, με θέμα «Αναπάντητη ερώτηση περί τοποθέτησης στρατιωτικής γέφυρας τύπου “Μπέλεϊ” στη θέση Ρογκάκια των Αγράφων».

Στην ερώτηση απάντησε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και αναφέρει τα ακόλουθα:

«Καταρχάς, η Ερώτηση υπ’ αριθμ. 6764/24-5-21 που μνημονεύεται στη σχετική Ερώτηση δεν είχε αποδέκτη το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), αλλά τα συνερωτώμενα Υπουργεία. Εντούτοις το ΥΠΕΘΑ, στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, για την εν θέματι περίπτωση έχει ήδη αποστείλει τις απόψεις του προς τη Βουλή των Ελλήνων με την Απάντηση, όμοια Ερώτηση του Βουλευτή κ. Λάππα Σπύρου.

Συναφώς και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην προαναφερόμενη Απάντηση, σας γνωρίζουμε ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες δεν μπορεί να ικανοποιηθεί το εν λόγω αίτημα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ, καθόσον δεν προκύπτει επιχειρησιακό όφελος για την Στρατιωτική Υπηρεσία (ΣΥ) και το υλικό γεφυροσκευής Bailey είναι υψηλής επιχειρησιακής αξίας και συγκεκριμένης διαθεσιμότητας.

Περαιτέρω, η γέφυρα τύπου Bailey που ήταν τοποθετημένη στην επαρχιακή οδό Καστανιάς – Καροπλεσίου και μεταφέρθηκε στη θέση «Ρογκάκια» με μέριμνα του τότε Δήμου Ιτάμου, δεν ανήκει ούτε παρακολουθείται ως υλικό από τη ΣΥ. Για την δε αποκαθέλκυση της προαναφερόμενης γέφυρας, ουδέποτε υπήρξε αίτηση συνδρομής και παροχής τεχνικής βοήθειας από την ΣΥ.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, η γέφυρα αποσυναρμολογήθηκε και μεταφέρθηκε από ιδιώτη εργολάβο που προσλήφθηκε από τον πρώην Δήμο Ιτάμου, σε αδιευκρίνιστο χρονικό διάστημα, και ως εκ τούτου, δεν είναι γνωστές οι συνθήκες αποσυναρμολόγησης και μεταφοράς της, αλλά και η εν γένει καταλληλόλητα της γέφυρας.

Επίσης, τα υφιστάμενα στην εν λόγω θέση τσιμεντένια βάθρα κατασκευάσθηκαν από τον πρώην Δήμο Ιτάμου, πλήν όμως είναι ημιτελή και άγνωστης στατικής επάρκειας και φέρουσας ικανότητας, ενώ ουδέποτε ζητήθηκαν στοιχεία από τη ΣΥ για τα φορτία σχεδιασμού. Το δε πλάτος αυτών είναι μικρότερο από το απαιτούμενο για την έδραση γέφυρας Bailey.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας υφίστανται έξι (6) γέφυρες Bailey, ιδιοκτησίας ΥΠΕΘΑ.

Κατά τα λοιπά αρμόδια να σας απαντήσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία».