Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών στην Μαρία Ρέλλια

0
1057

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο, η εκπαιδευτικός και συγγραφέας κ. Μαρία Ρέλλια με καταγωγή από την Φουρνά Ευρυτανίας, παρέλαβε έπαινο για την συμμετοχή της στο πρόγραμμα ‘Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2017’ από το ΙΚΥ. Η Δράση ‘Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών’ (European Language Label) αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της πολυγλωσσίας που αποσκοπεί στην ανάδειξη καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και εκμάθησης γλωσσών με απώτερο στόχο τη συνολική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στον τομέα των γλωσσών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών είναι μια διάκριση που απονέμεται σε φορείς και μεμονωμένα άτομα που επιτυγχάνουν να αναπτύξουν εργαλεία και να εφαρμόσουν μεθόδους διδασκαλίας που μπορούν να αποτελέσουν καλές πρακτικές και να υιοθετηθούν σε γλωσσικά περιβάλλοντα διαφορετικά από αυτά που αναπτύχθηκαν.