Μια ξεχωριστή διάκριση περίμενε τους μαθητές και τις μαθήτριες του 4ου του Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου, μιας και στη σχολική μονάδα απονεμήθηκε η ετικέτα του eTwinning School για τα έτη 2023-2024 από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης του Ευρωπαϊκού προγράμματος eTwinning! Η συγκεκριμένη ετικέτα απονέμεται σε σχολεία που προωθούν ενεργά τις αξίες και την παιδαγωγική του eTwinning, συνιστούν σημείο αναφοράς για την τοπική τους κοινότητα και αποτελούν πρότυπο για άλλα σχολεία. Η επιλογή έγινε κατόπιν αυστηρής αξιολόγησης με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και με την κατάθεση των απαιτούμενων αποδεικτικών στοιχείων όσον αφορά στην ενεργή συμμετοχή μαθητών/ τριών και εκπαιδευτικών στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning. Το 4ο Δημοτικό σχολείο Καρπενησίου είναι το μοναδικό στην Ευρυτανία και ένα από τα 4485 σχολεία πανευρωπαϊκά και τα 132 σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πανελλαδικά, που έχει χαρακτηριστεί ως σχολείο eTwinning, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά ότι προτεραιότητά μας αποτελεί η καινοτομία και η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής, όπως η συνεργατικότητα και η χρήση ψηφιακών μέσων και εργαλείων, μέσα από την υλοποίηση πολιτιστικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Η σχολική μονάδα, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι μαθήτριες, είναι από το 2012 μέλη αυτής της Ευρωπαϊκής κοινότητας, προωθώντας αξίες και ανταλλάσσοντας εμπειρίες και ιδέες με συμμαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς από όλη την Ευρώπη.

Τα Σχολεία eTwinning είναι επίσημα αναγνωρισμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως πρότυπα για το eTwinning και συγκροτούν ένα δίκτυο πρωτοπόρων σχολείων που θα χαράξουν τη μελλοντική πορεία της δράσης. Επίσης αποκτούν μεγάλη προβολή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ενθαρρύνονται να προβάλλουν την Ετικέτα Σχολείου eTwinning σε προωθητικό και ενημερωτικό υλικό. Ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε ειδικά προγράμματα επιμόρφωσης και αποτελούν μέρος μιας ειδικής ομάδας eTwinning για διαμοίραση βέλτιστων πρακτικών, συνεργασία και παρακολούθηση αποκλειστικών διαδικτυακών εκδηλώσεων. Επιπλέον, οι μαθητές/τριες της Ε’ τάξης για το σχολικό έτος 2022-2023 και η εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας κ. Μαρία Τσιαμτσιούρη, βραβεύτηκαν με Εθνική Ετικέτα Ποιότητας για την αξιόλογη συνεισφορά τους στο έργο «FORESTS= FOR EARTH’S TREES #eTw4Future», με θέμα την προστασία των δασών και τη συμμετοχή περισσότερων από 20 σχολείων από την Ελλάδα και την Ευρώπη.