Την αποσυμφόρηση των υπηρεσιών έχει ως στόχο να επιτύχει η χώρα βρίσκοντας σύμφωνο και το  Δήμο Καρπενησίου. Η κίνηση αυτή συμβάλλει σημαντικά και κατά το διάστημα της πανδημίας, ώστε να αποφευχθεί η διάδοση του κορωνοϊού, αλλά και οι πολίτες να εξυπηρετούνται άμεσα και με ασφάλεια. Ειδικότερα, σύμφωνα με το νόμο 4764/ 2020, η έκδοση βεβαίωσης μονίμου κατοικίας θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας διοίκησης Gov.gr. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει στο gov.gr ηλεκτρονική αίτηση με χρήση των κωδικών του στο Taxisnet. Σε περίπτωση που η έκδοση ηλεκτρονικής βεβαίωσης μονίμου κατοικίας για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή τότε και μόνο τότε αυτή θα χορηγείται μετά από υποβολή αίτησης του ενδιαφερόμενου στον οικείο Δήμο. Οι ενδιαφερόμενοι για να προμηθευτούν τη βεβαίωση μόνο στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του έντυπου Ε1 ή αντίγραφο του εκκαθαριστικού του έντυπου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ή κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο.