Στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα Προτεραιότητας “Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός” με τίτλο “Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021” θα ενταχθεί η πράξη: “Ορεινές Διαδρομές σε έναν Αυθεντικό Τρόπο Ζωής”, συνολικού προϋπολογισμού 406.050,15 €, καθώς έγιναν αποδεκτοί οι όροι του προγράμματος, ενώ εγκρίθηκε και η υποβολή της πρότασης του Δήμου Καρπενησίου ως Δικαιούχου. Στο ανωτέρω ποσό θα συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ποσού 6.200 €. Στο κύριο έργο εντάσσονται αντικείμενα για δικτυακές και υπολογιστικές υποδομές, όπως προβολείς, διαδραστικό τραπέζι, φορητοί υπολογιστές, InfoKiosk Εξωτερικού χώρου, Φορητές Κινηματογραφικές Οθόνες, Μουσειοσκευές, Εφαρμογή Εικονικής Πραγματικότητας, Εφαρμογή Ξενάγησης με τεχνολογία Επαυξημένης Πραγματικότητας, Διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές, καθώς και η δημιουργία και η επιμέλεια 3D βίντεο.