Η Επανάσταση του `21 αποδείχθηκε για το ΕΑΜ προσδιοριστικό του στοιχείο. Εξελίχθηκε σε μια συνθήκη διαρκούς επιρροής και δημιουργίας, απορρέουσα από τις αναλογίες και είχαν τα δύο ιστορικά φαινόμενα ως εκδήλωση δύο λαϊκών εξεγέρσεων έναντι ενός πάνοπλου και ανηλεούς εχθρού. Ήταν, επομένως, φυσικό οι προκλήσεις που αντιμετώπισε η Εθνική Αντίσταση να ωθήσουν σε αναζήτηση παραδειγμάτων στην Επανάσταση του `21, κάτι που αποδείχθηκε σε κλειδί για την ίδια την ανάπτυξη του ΕΑΜικού φαινομένου. Αυτό αφορούσε τόσο στον τρόπο που οργανώθηκε και πολέμησε ο ΕΛΑΣ, στην διαδικασία συγχώνευσης ένοπλης και άοπλης αντίστασης, στους μηχανισμούς που συνέθεσαν διαφορετικές κοινωνικές επιδιώξεις στο ΕΑΜικό μέτωπο, όσο και στην οργάνωση της εξουσίας, αλλά και της κοινωνικής ζωής στην Ελεύθερη Ελλάδα. Οι ιστορικοί και οι διανοούμενοι της Αντίστασης με την ιστορική τους αφήγηση, τα Απομνημονεύματα των Αγωνιστών του 1821, οι παραδόσεις που είχε εγγράψει στην κοινή συνείδηση η Ελληνική Επανάσταση, αλλά και οι ίδιες οι απαιτήσεις της αντιστασιακής πράξης εξηγούν ανάγλυφα τα χαρακτηριστικά της Επανάστασης του ΕΑΜ και την μακροχρόνια δυναμική που προσέλαβε στην συλλογική μας συνείδηση. Τα θέματα που θα αναπτυχθούν: Οι στρατιωτικές αναλογίες: Η τακτική του Κολοκοτρώνη και το αντάρτικο του ΕΛΑΣ – Ο Καραϊσκάκης και η διαχείριση των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων των Γερμανών στα 1943-1944Ο ανηλεής πόλεμος με τον πάνοπλο Οθωμανικό στρατό, οι Σφαγές και οι ανασκολοπισμοί στα 1821 και οι Γερμανοί των Ολοκαυτωμάτων και των βασανισμών στα 1941-44. Από τον Αθανάσιο Διάκο στην Ηλέκτρα Αποστόλου, από τη σφαγή της Χίου στον Χορτιάτη και το Δίστομο Η δομή των μαχητικών οργανώσεων και η οργάνωση της στρατιωτικής διοίκησης: από τα Αρματολίκια στον ΕΛΑΣ και τις συνελεύσεις ανταρτών. Ο Καπετάνιος το 1821 και το 1941-44 και, από τον Υψηλάντη στο Γενικό Στρατηγείο του ΕΛΑΣΗ συγκρότηση των λαϊκών εξουσιών και η πολιτική οργάνωση: Κοινοτική οργάνωση στην Τουρκοκρατία και λαϊκές εξουσίες του ΕΑΜ στο Βουνό, οι Εθνοσυνελεύσεις της Επανάστασης και η ΠΕΕΑ στην Αντίσταση.Η ιδεολογία, τα σύμβολα, η εθνική απελευθέρωση και το θρησκευτικό αίσθημα: Από το εθνικό ιδεώδες στην Επανάσταση στη συνύπαρξη πατριωτισμού, εθνικών επετείων, διεθνισμού και θρησκείας στο ΕΑΜΙμπεριαλισμός, Μεγάλες Δυνάμεις και Αυτοδιάθεση: Από το ψήφισμα της Υποτέλειας, την ιδεολογία του «ξανθού Γένους» και τα Πρωτόκολλα της Ανεξαρτησίας στο ΕΑΜ και την Εθνική ΑνεξαρτησίαΗ ταξική πολιτική: Από τη διαχείριση των εθνικών γαιών κατά την Επανάσταση στο ταξικό αίτημα της ΑντίστασηςΤο κοινωνικό υποκείμενο: Από τον «λαό» και τους αγρότες του 1821 στον «λαό» και την εργατική τάξη στο ΕΑΜ

fb page: « Φίλοι Μουσείου Εθνικής Αντίστασης και Σύγχρονης Ιστορίας Ρούμελης»