ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 6.000€
Η Πανευρυτανική Ένωση δείχνοντας και πάλι το κοινωνικό της πρόσωπο και πιστή
στις καταστατικές αρχές που θέσπισαν οι αείμνηστοι ιδρυτές της Ανδρέας Πουρνάρας,
Κωνσταντίνος Τσάτσος, Κωνσταντίνος Τριανταφυλλόπουλος κ.ά. χορηγεί κι εφέτος δέκα
(10) υποτροφίες από χίλια (1.000,00) ΕΥΡΩ εκάστη σε ισάριθμους Ευρυτάνες φοιτητές,
απόφοιτους σχολείων της Ευρυτανίας.
Συγκεκριμένα, χορηγούνται έξι (6) υποτροφίες σε νεοεισαχθέντες φοιτητές και
τέσσερις (4) υποτροφίες σε φοιτητές παρελθόντων ετών, οι οποίοι κατά τα προηγούμενα
ακαδημαϊκά έτη είχαν επιτυχή πρόοδο σε όλα τα μαθήματά τους.
Η επιλογή των νεοεισαχθέντων πρωτοετών φοιτητών/φοιτητριών σε διάφορα
Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. της Χώρας μας, έγινε ύστερα από συνεργασία, κυρίως, με την Ιερά
Μητρόπολη Καρπενησίου και ήδη ξεκίνησε η κατάθεση της μεγάλης αυτής οικονομικής
ενίσχυσης στους ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς των επιλεγέντων φοιτητών.
Σημειώνεται ότι αυτή η οικονομική ενίσχυση της Πανευρυτανικής Ένωσης
επαναλαμβάνεται εδώ και μια εξαετία χάρις σε χορηγία μεγάλου ευεργέτη/τιδας της
Ένωσής μας, με την πάγια επιθυμία του/της όπως η όλη διαδικασία να γίνεται αθόρυβα,
χωρίς ιδιαίτερες εκδηλώσεις και τελετές. Αναμφισβήτητα η πράξη του/της αυτή
αποδεικνύει ότι διακατέχεται από υψηλά αισθήματα αλτρουισμού και φιλαλληλίας.
Tέλος, τo Δ.Σ. με σχετική επιστολή του προς τους παραπάνω φοιτητές/φοιτήτριες,
τους συγχαίρει, τους εύχεται υγεία και πρόοδο στις σπουδές τους και τους γνωρίζει ότι η
οικονομική αυτή ενίσχυση θα επανεξετασθεί και κατά το επόμενο έτος, εφόσον υπάρξουν
από μέρους τους οι ανάλογες προσπάθειες για απόλυτη επιτυχία σε όλα τα μαθήματα του
τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.