Η 2η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

Έγκριση Γ’ τριμήνου εσόδων- εξόδων οικ. έτους 2022, με εισηγητή τον κ. Δημητρόπουλο Χρήστο, Ορισμός μελών για την εκ νέου συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με εισηγήτρια την κ. Κοτρώνα Αννέτα και Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Αγράφων έτους 2023, επίσης με εισηγήτρια την κ. Κοτρώνα Αννέτα.

Το πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου προϋπολογισμού 50.000 ευρώ αναμφισβήτητα αποτέλεσε κεντρικό θέμα συζήτησης ενώ στην εισήγησή της για το θέμα η αρμόδια Αντιδήμαρχος Αγράφων Aννέτα Κοτρώνα αναφέρει μεταξύ άλλων:

“O βασικός πυλώνας του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής για το έτος 2023 παραμένει η προβολή του Δήμου Αγράφων και η μέγιστη αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος της ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα, η ανάδειξη των πολλών και διαφορετικών σημείων ενδιαφέροντος δύναται να  προσφέρει την ισχυρή ώθηση προκειμένου να υπάρξει η επιθυμητή εξωστρέφεια του Δήμου αλλά και η επικοινωνία του και τοποθέτησή του στον Ευρωπαϊκό τουριστικό χάρτη.

Ο πλέον σημαντικός στόχος του Προγράμματος είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης προβολής του ∆ήµου Αγράφων αλλά και των τουριστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή για το έτος 2023 καθώς επίσης και η αύξηση των  τουριστών- επισκεπτών- ταξιδιωτών.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται δράσεις οι οποίες ακολουθούν τις τάσεις του σύγχρονου Τουριστικού Μarketing, δηλαδή ενσωματώνοντας management και στρατηγική, γεγονός που οδηγεί στην υλοποίηση ενός καλά μελετημένου στρατηγικού σχεδίου Τουριστικής Προβολής. Επιπρόσθετα, στις δράσεις τουριστικής προβολής αξιοποιούνται όλα τα σύγχρονα μέσα προβολής και ενημέρωσης, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται δράσεις τουριστικής προβολής σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και δράσεις οι οποίες ακολουθούν τις τάσεις του τουριστικού marketing και είναι προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής μας, ενώ επιδιώκεται να αξιοποιηθούν όλα τα σύγχρονα  μέσα…”