Την αντικατάσταση της Προέδρου του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καρπενησίου με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» (Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ) αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου, λόγω παραίτησης της Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ.Κονιαβίτη Ευδοξίας.

Ως αντιπρόεδρος της επιχείρησης  παραμένει η κ. Δόση Μαρία-Ελευθερία του Χρήστου. Τον πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

Το Δ.Σ. της συγκεκριμένης επιχείρησης διαμορφώνεται πλέον ως εξής: (2)Αιρετοί από την πλειοψηφία δημοτικοί σύμβουλοι: 1.Τσιουγκρή Κωνσταντία-Γυφτομήτρου του Χαραλάμπους(Πρόεδρος) 2. Τσιτούρη-Κατσιάρη Παρασκευή με αναπληρωματικά μέλη 1.Κοκόση-Χαβέλου Νικολέτα-Κωνσταντίνα και 2.  Ζαλοκώστα Σοφία. (2)  Αιρετός από την μειοψηφία δημοτικός σύμβουλος 1.  Καρβέλης Γεώργιος του Κων/νου με αναπληρωματικό μέλος 1. Ίβρο Ιωάννη του Βασιλείου. (2) Εκπρόσωπος Κοινωνικού Φορέα της περιοχής (ex officio)1.  Χαλκιάς Ιωάννης του Παντελεήμονα με αναπληρωματικό μέλος 1.Νικολαΐδη Δημήτριο του Κωνσταντίνου. 5) Δημότες ή κάτοικοι με πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης 1. Δόση Μαρία-Ελευθερία του Χρήστου με αναπληρωματικό μέλος 1. Καμάρα Αθανασία του Ελευθερίου 2. Σιαξαμπάνη Ελένη του Σταύρου με αναπληρωματικό μέλος 2. Λαθύρη Κωνσταντίνα του Ιωάννη 3. Δημητρίου Ιωάννης του Ανέστη με αναπληρωματικό μέλος 3. Κολλημένο Δημήτριο του Ιωάννη4. Λερογιάννης Σεραφείμ του Γεωργίου με αναπληρωματικό μέλος 4. Μπανιά Μαρία του Επαμεινώνδα και 5. Σκαρπής Ιωάννης του Αθανασίου με αναπληρωματικό μέλος 5. Μπακαέ Αλεξία του Κων/νου.